Takaisin

Liikunnallisen kuntoutusohjelman hyöty lievemmässä keuhkoahtaumataudissa

Näytönastekatsaukset
Milla Katajisto
25.9.2019

Näytön aste: B

Liikunnallinen kuntoutus on ilmeisesti hyödyksi myös lievässä keuhkoahtaumataudissa, jos potilaan suorituskyky on heikentynyt.

Hollantilaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa «van Wetering CR, Hoogendoorn M, Mol SJ ym. Short- ...»1 liikunnalliseen potilasohjausta sisältävään kuntoutusohjelmaan kelpuutettiin keuhkoahtaumatautia sairastavia potilaita (N = 199), joiden FEV1 oli keskimäärin 59 % viitearvosta, mutta joiden suorituskyky oli ikätovereihin nähden alentunut, keskimäärin 60 % viitearvosta. Potilaat kuntoharjoittelivat valvotusti 4 kuukauden ajan, ja heitä seurattiin ja kannustettiin liikkumaan 20 kuukauden ajan. He saivat opetusta keuhkoahtaumataudista ja liikunnan merkityksestä, ja tupakoivat ohjattiin tupakoinnin lopettamisryhmiin. Liikuntaharjoittelu koostui kestävyysharjoittelusta kuntopyörällä tai kävellen sekä lihasvoimaharjoittelusta. Ryhmiä verrattiin suorituskyvyn, elämänlaadun ja hengenahdistuksen osalta.

Jo 4 kuukauden kohdalla kuntoutusryhmän potilaiden hengenahdistusoire väheni (MRC-kysely 0,33 (0,13) p = 0,01) ja elämänlaatu (SGRQ total score 4,06 (1,39) p = 0,004) sekä suorituskyky polkupyöräergometrilla (Wmax 6,0 (2,3) Watt, p = 0,02) mitattuna paranivat merkitsevästi. Seurannassa 2 vuoden kohdalla kuntoutusryhmän tulokset alkoivat heiketä lähestyen lähtötilannetta, mutta samaan aikaan perinteistä hoitoa saaneiden COPD-potilaiden tulokset heikkenivät vielä enemmän niin, että ero ryhmien välillä säilyi tai kasvoi kuntoutettujen hyväksi. 6 minuutin kävelytesti ei tässä ryhmässä tuonut eroa esiin, minkä oletettiin johtuvan siitä, että lievempää tautia sairastavien kohdalla tulos on niin hyvä, että testin tarkkuus heikkenee, ja polkupyöräergometri tiedetään paremmaksi mittariksi. Eroa pahenemisvaiheiden määrässä ei tullut esiin.

Tutkijoiden johtopäätös on, että liikunnallinen keuhkokuntoutus on hyödyllistä myös lievemmässä keuhkoahtaumataudissa, kun kohteeksi valitaan ne, joiden suorituskyky on alentunut.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti:

Lievässä keuhkoahtaumataudissa liikunnallinen kuntoutus todennäköisesti ei ole tarpeen, ellei suorituskyky ole selvästi alentunut.

Kirjallisuutta

  1. van Wetering CR, Hoogendoorn M, Mol SJ ym. Short- and long-term efficacy of a community-based COPD management programme in less advanced COPD: a randomised controlled trial. Thorax 2010;65:7-13 «PMID: 19703824»PubMed