Takaisin

Natriumrajoituksen vaikutus ACE:n estäjien tehoon

Näytönastekatsaukset
Antti Jula ja Eero Mervaala
10.9.2020

Näytön aste: B

Natriumin saannin rajoittaminen ilmeisesti parantaa ACE:n estäjien kohonnutta verenpainetta alentavaa vaikutusta.

Vaihtovuoroisessa, satunnaistetussa kaksoissokkokokeessa «MacGregor GA, Markandu ND, Singer DR ym. Moderate ...»1 tutkittiin kaptopriilin (50 mg 2 krt/vrk) verenpainetta alentavaa vaikutusta 15 verenpainepotilaalla (11 miestä, 4 naista, keski-ikä 52 vuotta, RR 162 ± 3 / 107 ± 2 mmHg, natriumin eritys 135 ± 17 mmol/vrk) normaalidieetin ja natriumrajoituksen aikana. Kuukauden kaptopriilihoidon (normaalidieetin kanssa käytettynä) jälkeen verenpaine oli laskenut merkitsevästi (p < 0,01) tasolle 149 ± 5 / 94 ± 3 mmHg. Tämän jälkeen potilaita opastettiin rajoittamaan natriumin saantinsa tasolle 80 mmol/vrk. 2 viikon seuranta-ajan jälkeen potilaat saivat satunnaistetusti kaksoissokko/crossover-periaatteen mukaisesti joko lumesuolatabletteja tai suolatabletteja (100 mmol).

Tulos: Kaptopriilin verenpainetta alentava vaikutus vahvistui merkittävästi natriumrajoituksen aikana (natriumin eritys 83 ± 10 mmol/vrk) normaalidieettiin (natriumin eritys 183 ± 11 mmol/vrk) verrattuna. Verenpaine oli 4 viikon kaptopriilihoidon jälkeen natriumrajoituksen yhteydessä 137 ± 5 / 88 ± 3 mmHg ja selvästi korkeampi normaalidieetin yhteydessä (150 ± 5 / 97 ± 4 mmHg, p < 0,01).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

9 komplisoitumatonta kohonnutta verenpainetta sairastavan potilaan (4 miestä, 5 naista, 36–54-vuotiaita, mediaani 44 vuotta) munuaisfunktioita ja verenpainetta tutkittiin «Navis G, de Jong PE, Donker AJ ym. Moderate sodium...»2tavallisen dieetin (natrium 200 mmol/vrk), natriumrajoituksen (50 mmol/vrk) ja enalapriilihoidon (10 mg 2 krt/vrk 8 vuorokauden ajan) verenpainetta alentavaa vaikutusta tavallisen dieetin ja natriumrajoituksen aikana (crossover-asetelma).

Tulos: Natriumrajoitus (natriumin eritys 49 ± 7 mmol/vrk) ei laskenut verenpainepotilaiden keskiverenpainetta normaalidieettiin verrattuna (natriumin eritys 212 ± 16 mmol/vrk) (keskipaine eli MAP 110 ± 2 mmHg vs. 109 ± 2 mmHg, p = NS). Enalapriilin verenpainetta alentava vaikutus vahvistui natriumrajoituksen aikana (MAP 94 ± 2 mmHg vs. 98 ± 2 mmHg, p = 0,02).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: hyvä

Vaihtovuoroisessa, satunnaistetussa kaksoissokkokokeessa «Singer DR, Markandu ND, Cappuccio FP ym. Reduction...»3tutkittiin kaptopriilin (25 mg 2 krt/vrk) verenpainetta alentavaa vaikutusta 11 verenpainepotilaalla (8 miestä, 3 naista, keski-ikä 55 vuotta, verenpaine 162 ± 4 / 105 ± 2 mmHg) normaalidieetin ja natriumrajoituksen aikana. Tutkimuksessa verrattiin natriumrajoituksen ja diureettilisän (hydroklooritiatsidi 25 mg) vaikutuksia kaptopriilihoidon tehoon. Kuukauden kaptopriilihoidon jälkeen verenpaine oli laskenut normaalidieetin yhteydessä tasolle 151 ± 5 / 94 ± 4 mmHg. Tämän jälkeen potilaita opastettiin rajoittamaan natriumin saantinsa tasolle 100 mmol/vrk. 2 viikon seuranta-ajan jälkeen potilaat saivat satunnaistetusti kaksoissokko/crossover-periaatteen mukaisesti seuraavien 3 kestoltaan 1 kuukauden mittaisen hoitojakson ajan 1) suolatabletteja (100 mmol) ja 25 mg hydroklooritiatsidia, 2) lumesuolatabletteja ja lumehydroklooritiatsiditabletteja tai 3) suolatabletteja ja lumehydroklooritiatsiditabletteja.

Tulos: Kaptopriilin verenpainetta alentava vaikutus vahvistui merkittävästi natriumrajoituksen aikana (natriumin eritys 109 ± 20 mmol/vrk) normaalidieettiin verrattuna (natriumin eritys 193 ± 14 mmol/vrk). Verenpaine oli 4 viikon kaptopriilihoidon jälkeen natriumrajoitusta käytettäessä 137 ± 4 / 90 ± 3 mmHg ja selvästi korkeampi normaalidieettiä käytettäessä (151 ± 5 / 94 ± 4 mmHg, p < 0,01). Kaptopriilin verenpainetta alentava vaikutus vahvistui merkittävästi diureettilisän avulla (137 ± 5 / 87 ± 3 mmHg, p < 0,05) normaalidieettiä käytettäessä (natriumin eritys 206 ± 26 mmol/vrk). Natriumrajoitus ja diureettilisä olivat yhtä tehokkaita.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. MacGregor GA, Markandu ND, Singer DR ym. Moderate sodium restriction with angiotensin converting enzyme inhibitor in essential hypertension: a double blind study. Br Med J (Clin Res Ed) 1987;294:531-4 «PMID: 3103761»PubMed
  2. Navis G, de Jong PE, Donker AJ ym. Moderate sodium restriction in hypertensive subjects: renal effects of ACE-inhibition. Kidney Int 1987;31:815-9 «PMID: 3033389»PubMed
  3. Singer DR, Markandu ND, Cappuccio FP ym. Reduction of salt intake during converting enzyme inhibitor treatment compared with addition of a thiazide. Hypertension 1995;25:1042-4 «PMID: 7737713»PubMed