Takaisin

Teofylliinin teho muun hoidon lisänä keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Witold Mazur
21.11.2019

Näytön aste: A

Suonensisäisestä teofylliinista ei ole hyötyä keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen hoidossa.

Cochrane-katsauksessa «Barr RG, Rowe BH, Camargo CA. Methylxanthines for ...»1 tutkittiin metyyliksantiinien, kuten teofylliinin ja aminofylliinin, tehoa keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheessa verrattuna lumelääkkeeseen. Artikkeli perustui Cochrane Airways Review Group COPD Registeriin, joka sisältää haut tietokannoista CENTRAL, CINAHL, MEDLINE ja EMBASE sekä 20:sta hengityslääketiedelehdestä. Katsaukseen sisällytettiin 4 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (n = 169), joissa pahenemisvaiheen potilaat ovat saaneet tavanomaisen akuuttihoidon lisäksi joko metyyliksantiinia (p.o. tai i.v.) tai lumetta. Tulosparametrina ja kliinisenä päätetapahtumana käytettiin FEV1-muutosta 2 tunnissa, oirekyselyä sekä sairaalahoidon tarvetta ja sen pituutta.

Mitään merkittäviä eroja 2 ryhmän välillä ei todettu. Metyyliksantiinit aiheuttivat enemmän pahoinvointi- ja oksenteluoireita verrattuna lumeeseen (OR: 4,6; 95 % luottamusväli 1,7–12,6).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Teofylliinia ja aminofylliinia ei suositella keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen hoitoon.

Satunnaistetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Duffy N, Walker P, Diamantea F ym. Intravenous ami...»2 hoidettiin 80 potilasta, joilla oli ei-asidoottinen keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihe.

2 tunnin hoidon jälkeen aminofylliiniryhmässä todettiin pieni, mutta merkitsevä nousu veren happipitoisuudessa (p = 0,001) ja lasku hiilidioksidipitoisuudessa (p = 0,01). Ensimmäisen 5 vuorokauden aikana ei kuitenkaan havaittu eroja FVC- ja FEV1-arvoissa, hengenahdistuksen vaikeusasteessa tai sairaalahoidon pituudessa. Pahoinvointi oli tavallisempaa aminofylliiniryhmässä (46 vs 22 %, p < 0,05).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Barr RG, Rowe BH, Camargo CA. Methylxanthines for exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2003;2:CD002168 «PMID: 12804425»PubMed
  2. Duffy N, Walker P, Diamantea F ym. Intravenous aminophylline in patients admitted to hospital with non-acidotic exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: a prospective randomised controlled trial. Thorax 2005;60:713-7 «PMID: 15939732»PubMed