Takaisin

Kotihappihoito lievässä–keskivaikeassa hypoksemiassa

Näytönastekatsaukset
Terttu Harju
21.11.2019

Näytön aste: B

Kotihappihoidosta ei ole ilmeisesti apua kuolleisuuden pienentämiseen lievässä tai keskivaikeassa hypoksemiassa.

Ei-sokkoutettuun satunnaistettuun tutkimukseen «Górecka D, Gorzelak K, Sliwinski P ym. Effect of l...»1 otettiin 135 keuhkoahtaumatautipotilasta, joilla oli keskivaikea keuhkoahtaumatauti. Arteriaverikaasutavoite oli yli 8,7 kPa. Happiryhmään kuului 67 ja kontrolliryhmään 68 potilasta. Seuranta-aika oli 3 vuotta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Ei-sokkoutettuun seurantatutkimukseen «Chaouat A, Weitzenblum E, Kessler R ym. A randomiz...»2 otettiin lieviä–keskivaikeita keuhkoahtaumatautipotilaita, joilla kaikilla oli merkittävä yönaikainen desaturoituminen. Potilaita oli mukana 6 sairaalasta. Uniapneapotilaat suljettiin pois tutkimuksesta. Hoitoryhmä (41 potilasta) sai happea 8–10 tunnin ajan öisin yleensä 2 l/min:n virtauksella.

Ryhmien välillä ei todettu eroja mortaliteetissa 2 vuoden seuranta-aikana.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

LTOTT-tutkimusryhmä selvitti «Long-Term Oxygen Treatment Trial Research Group., ...»3 pitkäaikaisen happihoidon hyötyä keuhkoahtaumatautipotilailla, joilla oli kohtalainen desaturoituminen (89–93 %) levossa tai 6 minuutin kävelytestissä saturaatio yli 80 % ≥ 5 minuuttia ja < 90 % ≥ 10 sekuntia. Verrokkiryhmällä ei ollut happihoitoa. Desaturaatioryhmällä oli 24 tunnin happihoito, rasituksen aikana desaturoituville rasituksen aikana ja yöllä. Potilaita oli 738 42 keskuksesta, ja heitä seurattiin 1–6 vuotta.

Pitkäaikaishappihoidolla ei saavutettu pidempään elossaoloaikaa eikä aika ensimmäiseen sairaalahoitoon pidentynyt. Muitakaan hyötyjä ei todettu.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Górecka D, Gorzelak K, Sliwinski P ym. Effect of long-term oxygen therapy on survival in patients with chronic obstructive pulmonary disease with moderate hypoxaemia. Thorax 1997;52:674-9 «PMID: 9337824»PubMed
  2. Chaouat A, Weitzenblum E, Kessler R ym. A randomized trial of nocturnal oxygen therapy in chronic obstructive pulmonary disease patients. Eur Respir J 1999;14:1002-8 «PMID: 10596681»PubMed
  3. Long-Term Oxygen Treatment Trial Research Group., Albert RK, Au DH ym. A Randomized Trial of Long-Term Oxygen for COPD with Moderate Desaturation. N Engl J Med 2016;375:1617-1627 «PMID: 27783918»PubMed