Takaisin

Haloperidolin teho palliatiivisessa hoidossa olevien potilaiden pahoinvoinnin ja oksentelun hoidossa

Näytönastekatsaukset
Eeva Rahko
16.2.2018

Näytön aste: D

Haloperidolin tehosta palliatiivisessa tai saattohoidossa ei ole julkaistu kontrolloituja tutkimuksia, mutta haloperidolia voidaan kokeilla etenkin opioidia saavien potilaiden pahoinvoinnin hoitoon.

Cochrane-katsaukseen «Perkins P, Dorman S. Haloperidol for the treatment...»1 haettiin satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia, joissa potilailla oli parantumaton sairaus, tai kyse oli elämän loppuvaiheen hoidosta, ja haloperidolia tutkittiin pahoinvoinnin hoitoon. Poissulkukriteereinä olivat raskauteen tai kirurgiaan liittyvä pahoinvointi tai lapsipotilailla tehdyt tutkimukset. Mikä tahansa haloperidolin annosta tai annostelutapaa vertaileva tutkimusasetelma oli sallittu, kuten myös vertailu toiseen lääkehoitoon tai lääkkeettömään hoitoon. Tutkimuksissa tuli ilmetä potilaan raportoima pahoinvoinnin tai oksentelun vakavuus, elämänlaatu, hoitojen siedettävyys, lisälääkitysten tarve, haittavaikutukset ja tutkimushoidon keskeytykset.

Kirjallisuuskatsauksen hakusanoina olivat ("haloperidol" OR "butyrophenone") AND ("nausea" OR "vomiting"), ja haku käsitti kaikki merkittävät lääketieteen tietokannat (CENTRAL, MEDLINE, EMBASE, CINAHL ja AMED). Haku suoritettiin syyskuussa 2007 ja haussa huomioitiin myös muut kuin englanninkieliset tutkimukset. 27 tutkimusta arvioitiin, mutta yksikään niistä ei täyttänyt katsausartikkelin kriteereitä; 12 tutkimuksessa kyse ei ollut palliatiivisen hoidon potilaista, 3:ssa haloperidoli ei ollut tutkimuslääke, 3 työtä tutki haloperidolia pahoinvoinnin ehkäisyssä eikä hoidossa ja 14 tutkimuksessa asetelma ei ollut satunnaistettu ja kontrolloitu.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Perkins P, Dorman S. Haloperidol for the treatment...»1: Katsauksen sisäänottokriteerit ja tutkimusasetelma olivat niin tiukat, että yksikään tutkimus ei täyttänyt vaatimuksia. Haloperidolilla voidaan kuitenkin postoperatiivisessa tilanteessa ehkäistä opioidien aiheuttamaa pahoinvointia, ja usein palliatiivisen hoidon potilailla on vahva opioidi käytössä. Haloperidolia voidaankin käyttää etenkin opioidia saavien potilaiden pahoinvoinnin hoitoon myös palliatiivisessa hoidon vaiheessa.

Kirjallisuutta

  1. Perkins P, Dorman S. Haloperidol for the treatment of nausea and vomiting in palliative care patients. Cochrane Database Syst Rev 2009;(2):CD006271 «PMID: 19370630»PubMed