Takaisin

Bitewing-röntgenkuvauksen avulla saatu lisähyöty maitohampaiden kariesvaurioiden havainnoinnissa

Näytönastekatsaukset
Kaisu Pienihäkkinen ja Vuokko Anttonen
27.8.2020

Näytön aste: C

Bitewing-tekniikalla toteutettu röntgenkuvaus saattaa olla aiheellinen, jos lapsella on ainakin yksi näönvaraisessa tarkastuksessa havaittu kariesvaurio.

Hollannissa toteutetun tutkimuksen «Roeters FJ, Verdonschot EH, Bronkhorst EM ym. Pred...»1 tavoitteena oli selvittää bitewing-kuvien lisähyödyn ennustettavuutta. Tutkimusaineistona oli 182 iältään 5-vuotiasta, jotka tarkastettiin näönvaraisesti ja bitewing-kuvin. Lisäksi mitattiin syljen laktobasilli- ja mutans-streptokokkipitoisuudet sekä selvitettiin ruoka-, suuhygienia ja fluorinkäyttötottumukset. Vastemuuttujana oli bitewing-kuvien perusteella löydetyt dentiiniin saakka ulottuvat kariesvauriot (additional dentinal lesions, ADL). Tulokset analysoitiin yksilö- ja hammastasolla. Lisävaurioita oli yhteensä 123, joista 24 purupinnalla ja 99 välipinnoilla. Lisävaurioita löydettiin 27 %:lla lapsista.

Syljen laktobasillien ja mutans-streptokokkien määrien sekä karieksen varhaisvaurioiden ja dentiinivaurioiden todettiin olevan yhteydessä ADL-vaurioihin. Jos lapsella ei ollut lainkaan kariesvaurioita hampaissaan, ADL-vaurion löytymisen todennäköisyys oli 0,10. Jos lapsella oli kiillevaurioita, vastaava todennäköisyys oli 0,24, ja jos lapsella oli kiilteen läpäisseitä vaurioita tai paikkoja, todennäköisyys oli 0,59.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Roeters FJ, Verdonschot EH, Bronkhorst EM ym. Prediction of the need for bitewing radiography in detecting caries in the primary dentition. Community Dent Oral Epidemiol 1994;22:456-60 «PMID: 7882663»PubMed