Takaisin

Magnesiumlisän vaikutus verenpaineeseen

Näytönastekatsaukset
Antti Jula ja Eero Mervaala
10.9.2020

Näytön aste: B

Magnesiumlisä ilmeisesti alentaa verenpainetta hypertensiivisillä henkilöillä.

Meta-analyysin «Dickinson HO, Nicolson DJ, Campbell F ym. Magnesiu...»1tarkoituksena oli selvittää, alentaako magnesiumlisä verenpainetta. Mukaan hyväksyttiin 12 kontrolloitua satunnaistettua tutkimusta, joissa yksi haara oli arvottu saamaan magnesiumlisää ja toinen joko lumetta tai tavanomaista hoitoa tai joissa magnesium- ja lumelisä oli toteutettu satunnaistetussa järjestyksessä. Mukaan hyväksyttiin tutkimukset, joissa 1) hoitojaksot olivat kestäneet vähintään 8 viikkoa, 2) tutkittavat olivat yli 18-vuotiaita, 3) systolinen paine oli vähintään 140 mmHg tai diastolinen paine vähintään 85 mmHg ja 4) verenpaine oli mitattu myös tutkimuksen lopussa. Analyysistä suljettiin pois tutkimukset, joissa lääkehoito muuttui seuranta-aikana, magnesiumlisä oli yhdistetty muihin interventioihin tai tutkimukseen osallistui raskaana olevia henkilöitä.

Tulokset: Analyysiin hyväksyttiin 12 tutkimusta (n = 545 tutkittavaa). Magnesiumlisän suuruus vaihteli 10 mmol/vrk 40 mmol/vrk (0,24 grammasta 0,97 grammaan) ja oli keskimäärin 17 mmol/vrk (0,41 grammaa). Tutkimuksen mukaan magnesiumlisä alensi systolista verenpainetta 1,3 mmHg (95 % luottamusväli, luottamusväli -4,0–1,5) ja diastolista verenpainetta 2,2 mmHg (luottamusväli -3,4 – -0,9). Huonompilaatuisten tutkimusten poissulkeminen ei vaikuttanut tulokseen. Verenpainetaso, magnesiumlisän suuruus ja sukupuoli eivät vaikuttaneet tulokseen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: Suomessa heikko

Meta-analyysin «Kass L, Weekes J, Carpenter L. Effect of magnesium...»2tarkoituksena oli selvittää, alentaako magnesiumlisä verenpainetta hypertensiivisillä ja normotensiivisillä henkilöillä. Mukaan hyväksyttiin 22 satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta (n = 1 173). Tutkimusten sisäänottokriteerit olivat seuraavat: 1) magnesiumlisä ainoa aktiivinen interventio, 2) tutkimus oli lumekontrolloitu, 3) tutkittavat olivat yli 18-vuotiaita, 4) tutkimus oli satunnaistettu ja 5) tutkimus oli luonteeltaan rinnakkainen tai cross-over design. Magnesiumlisän suuruus oli keskimäärin 410 ± 179 mg/vrk (vaihteluväli 120–970 mg/vrk). Tutkimuksen kesto oli keskimäärin 11,3 viikkoa (vaihteluväli 3–24 viikkoa). Systolinen verenpaine vaihteli tutkimuksen alussa välillä 110–173 mmHg ja diastolinen verenpaine välillä 73–106,5 mmHg. Effect size laskettiin Hedges G menetelmällä.

Tutkimuksen perusteella magnesiumlisä laski systolista verenpainetta 3–4 mmHg (effect size 0,32) ja diastolista verenpainetta 2–3 mmHg (effect size 0,36). Magnesiumlisän verenpainevaikutus oli suurempi, kun magnesiumlisän saanti oli vähintään 370 mg/vrk verrattuna magnesiumlisään < 370 mg/vrk.

Kommentti: Analyysiin hyväksyttyjen tutkimusten laatu oli huono. Tutkimustuloksen sovellettavuus Suomeen voi olla heikko johtuen suomalaisten valtaosan (80% aikuisväestöstä) suositustasolla olevasta magnesiumin saannista

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus Suomessa: heikko

Kirjallisuutta

  1. Dickinson HO, Nicolson DJ, Campbell F ym. Magnesium supplementation for the management of essential hypertension in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006;:CD004640 «PMID: 16856052»PubMed
  2. Kass L, Weekes J, Carpenter L. Effect of magnesium supplementation on blood pressure: a meta-analysis. Eur J Clin Nutr 2012;66:411-8 «PMID: 22318649»PubMed