Takaisin

Helikobakteeri-infektion hoito, kun primaari hoito epäonnistuu

Näytönastekatsaukset
alkuperäinen kirjoittaja: Seppo Niemelä; tarkastettu 10.4.2019
1.11.2012

Näytön aste: A

Happopumpun salpaajan, levofloksasiinin ja amoksisilliinin tai klaritromysiinin yhdistelmä on tehokas helikobakteerin häätöhoito.

Saad ym. meta-analyysissa «Saad RJ, Schoenfeld P, Kim HM ym. Levofloxacin-bas...»1, joka sisältää levofloksasiinipohjaisia kolmoishoitoja (levofloksasiini + amoksisilliini+ PPI) vertailtuina vismuuttipohjaisiin neloshoitoihin (vismuutti + tetrasykliini + metronidatsoli + PPI) helikobakteeri-infektion hoidossa tutkimuksissa, joissa mainittuja hoitoja oli käytetty epäonnistuneen primaarihoidon jälkeen.

Levofloksasiinipohjainen kolmoishoito oli tehokkaampi kuin vismuuttipohjainen neloshoito (4 tutkimusta, N = 391 potilasta, eradikaatio 87 % (95 % luottamusväli 79–96 %) vs 60 % (45–74 %), RR = 1,18 (95 % luottamusväli 1,08–1,29)). Levofloksasiiniyhdistelmällä hoidetuilla oli myös vähemmän haittavaikutuksia. Levofloksasiinipohjainen hoito 10 vuorokauden ajan oli tehokkaampi kuin 7 vuorokauden hoito, eradikaatio 87 % (95 % luottamusväli 82–92 %) vs 68 % (95 % luottamusväli 62–74 %). Hoitotulos levofloksasiiniannoksella 500 mg x 1/vrk oli samaa tasoa kuin annoksella 250 mg x 2/vrk (81 %; 95 % luottamusväli 78–89 % vs 84 %; 95 % luottamusväli 66–97 %). Merkittäviä haittavaikutuksia levofloksasiinipohjaisessa hoitoryhmässä oli merkitsevästi vähemmän kuin neloshoidossa (18,1 % vs 32,5 %, RR = 0,51, 95 % luottamusväli 0,34–0,75).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Assem ym. satunnaistetussa tutkimuksessa «Assem M, El Azab G, Rasheed MA ym. Efficacy and sa...»2 oli 450 potilasta, joilla helikobakteeri-infektio oli todettu (13)C-urea-hengitystestillä. Tutkimus tehtiin Keski-idässä. Kolme potilasryhmää: ryhmä 1 (CAE) hoitona klaritromysiini 500 mg, amoksisilliini 1 000 mg ja esomepratsoli 20 mg, kaikki x 2/vrk 7 vuorokautta; ryhmä 2 (LAE) hoitona levofloksasiini 500 mg x 1/vrk, amoksisilliini 1 000 mg x 2/vrk ja esomepratsoli 20 mg x 2/vrk 7 vuorokautta; ryhmä 3 (CLE) hoitona levofloksasiini 500 mg x 1/vrk, klaritromysiini 500 mg x 2/vrk ja esomepratsoli 20 mg x 2/vrk 7 vuorokautta. Hoitovaste tutkittiin (13)C-urea-hengitystestillä 6 viikkoa hoidon loppumisesta.

H. pylorin häätö (intention to treat) onnistui 91 %:lla (95 % luottamusväli 86–95 %) ryhmässä CLE, 85 %:lla (79–90 %) ryhmässä LAE ja 79 % (72–84 %) ryhmässä CAE. CLE- ja LAE-hoito olivat merkitsevästi parempia kuin CAE. Haittavaikutusten insidenssissä ja vaikeudessa ei ollut eroja. Levofloksasiinin, esomepratsolin ja amoksilliiniin tai klaritromysiinin yhdistelmä oli parempi kuin tavanomainen kolmoishoito.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Yhdistelmä PPI+ levofloksasiini + amoksisilliini (tai klaritromysiini) on tehokas sekä primaarihoitona että epäonnistuneen primaarihoidon jälkeen. Primaarihoidossa voi riittää viikon hoito, uusintahoidossa lienee parempi 10 vuorokauden hoito. Levofloksasiiniannos on 500 mg/vrk. Tutkimustietoa suomalaisesta potilasaineistosta ei ole. Penisilliiniyliherkillä amoksisilliinin voinee korvata tetrasykliinillä, kun helikobakteerin resistenssi niin tetrasykliinille kuin amoksisilliinillekin on Suomessa vähäinen, alle 1 % «Kostamo P, Veijola L, Oksanen A ym. Recent trends ...»3. Levofloksasiinille resistenttejä on Suomessa noin 7 % tutkituista helikobakteerikannoista. Vismuuttipohjaista neloshoitoa (vismuuttisitraatti + tetrasykliini + metronidatsoli + PPI) on myös käytetty, mutta hoitotulos näyttää huonommalta ja haittavaikutuksia on enemmän kuin levofloksasiinipohjaisella kolmoishoidolla «Saad RJ, Schoenfeld P, Kim HM ym. Levofloxacin-bas...»1. Vismuuttisitratti on Suomessa saatavilla vain erityisluvalla.

Kirjallisuutta

  1. Saad RJ, Schoenfeld P, Kim HM ym. Levofloxacin-based triple therapy versus bismuth-based quadruple therapy for persistent Helicobacter pylori infection: a meta-analysis. Am J Gastroenterol 2006;101:488-96 «PMID: 16542284»PubMed
  2. Assem M, El Azab G, Rasheed MA ym. Efficacy and safety of Levofloxacin, Clarithromycin and Esomeprazol as first line triple therapy for Helicobacter pylori eradication in Middle East. Prospective, randomized, blind, comparative, multicenter study. Eur J Intern Med 2010;21:310-4 «PMID: 20603042»PubMed
  3. Kostamo P, Veijola L, Oksanen A ym. Recent trends in primary antimicrobial resistance of Helicobacter pylori in Finland. Int J Antimicrob Agents 2011;37:22-5 «PMID: 21084175»PubMed