Takaisin

Ulkushoito potilailla, joilla on helikobakteeri-infektio

Näytönastekatsaukset
Jorma Komulainen
10.4.2019

Näytön aste: A

Helikobakteerin aiheuttamaa komplisoitumatonta pohjukaissuolihaavaa sairastavilla helikobakteerin häätöhoito yhden viikon ajan on riittävä hoito.

Meta-analyysissa «Gisbert JP (b), Pajares JM. Systematic review and ...»1 tutkittiin, riittääkö yhden viikon kolmoishoito parantamaan H. pylori positiivisen peptisen ulkuksen. Vain kolmoishoidon saaneita verrattiin ulkuspotilaisiin, jotka saivat kolmoishoidon jälkeen 2–4 viikon ajan PPI-lääkitystä. Potilaita oli yhteensä 862 ja tutkimuksia kuusi.

Vain kolmoishoidon saaneista ulkus parani 91 %:lla ja lisäksi PPI-hoitoa 2–4 viikon ajan saaneilla 92 %:lla (OR = 1,11, 95 % luottamusväli 0,71–1,74). Tutkimusryhmissä potilailla oli pohjukaissuolen haava (eradikaatiohoidolla parani 87 % (95 % luottamusväli 85–89 %) tai mahalaukun haava (eradikaatiohoidolla parani 86 % (95 % luottamusväli 84–88 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaisessa kontrolloidussa «Arkkila PE, Seppälä K, Kosunen TU ym. Helicobacter...»2 tutkimuksessa selvitettiin, riittääkö H. pylorin hoito ilman jatkoa haponestolääkityksellä parantamaan peptisen ulkuksen. Ulkuksen paranemista ja relapsien ilmaantumista seurattiin endoskooppisesti 8 ja 52 viikon kuluttua hoidon alusta yhteensä 115 potilaalla, joilla oli komplisoitumaton H. pylori positiivinen peptinen haava. 94 potilaalla oli pohjukaissuolihaava ja 21:lla mahalaukun haava. Potilaat satunnaistettiin neljään ryhmään: helikobakteerin neloshoito, kaksoishoito ja kolmoishoito sekä lansopratsoli + lume. Ulkuksen paraneminen kontrolloitiin endoskooppisesti 8 viikon kuluttua. Hoitotulos ITT-analyysin (intention to treat) mukaan neloshoidolla 100 %:lla (95 % luottamusväli 87–100 %), kaksoishoidolla 97 %:lla (95 % luottamusväli 82–100 %), kolmoishoidolla ja lansopratsoli + lumehoidolla 83 %:lla (95 % luottamusväli 64–94 %). Ulkuksen sijainti ei vaikuttanut paranemistulokseen (logistinen regressioanalyysi). Ulkusrelapseja todettiin 5 % (95 % luottamusväli 1–13 %) H. pylori negatiivisista ja 36 % (95 % luottamusväli 19–56 %) H. pylori positiivisista. Ulkusrelapsi liittyi useimmin NSAID:n käyttöön.

Johtopäätöksenä oli, että H. pylorin hoito on riittävä sekä maha- että pohjukaissuolihaavapotilailla eikä haponestolääkitystä jatkohoitona tarvita. Helikobakteerin häätö vähentää ulkusrelapsien esiintymistä potilailla, jotka eivät käytä NSAID:tä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cochrane-katsauksessa «Ford AC, Delaney BC, Forman D ym. Eradication ther...»3 vertailtiin helikobakteerin eradikaatiohoidon ja tavanomaisen ulkushoidon tehoa H. pylori positiivisilla ulkuspotilailla. Analyysin hyväksyttiin 55 tutkimusta. Pohjukaissuolihaavapotilailla eradikaatio hoito oli parempi kuin ulkushoito (ulcer healing drug = UHD) (34 tutkimusta, 3 910 potilasta, 17 % eradikaatiolla hoidetuista ja 19 %:lla UHD-hoidetuista ulkus ei parantunut, relatiivinen riski (RR) = 0,66, (95 % luottamusväli 0,58–0,76). Mahalaukun haavan parantumisessa hoitojen tehossa ei todettu merkitsevää eroa (15 tutkimusta, 1 974 potilasta, RR = 1,23, 95 % luottamusväli 0,90–1,68). Myöskään potilaiden oireiden häviämisessä ei todettu merkitsevää eroa hoitoryhmien välillä (oireiden jatkuminen RR = 0,86; 95 % luottamusväli 0,42–1,74).

Johtopäätöksenä oli, että 1–2 viikon H. pylorin eradikaatiohoito on tehokas H. pylori positiivisen peptisen haavataudin hoito.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Helikobakteerin eradikaatio on yleensä riittävä H. pylori positiivisen peptisen haavan hoito. Ventrikkeliulkuspotilaita tutkimuksissa oli vähän, ja eräiden tutkimusten mukaan ventrikkeliulkus parani hitaasti ja erityisesti kookkaat haavat (yli 10–15 mm) eivät useinkaan parantuneet häätöhoidolla kokonaan «Higuchi K, Fujiwara Y, Tominaga K ym. Is eradicati...»4. On turvallisempaa jatkaa PPI-hoitoa, kunnes ventrikkeliulkuksen täydellinen paraneminen on varmistettu. Mikäli potilaalla on vuotava haava tai muita komplikaatioita, kannattaa eradikaatiohoitoa jatkaa PPI-lääkityksellä ainakin 2 viikon ajan, tilanteen mukaan endoskopiakontrolliin asti. Tulehduskipulääkkeitä käyttävät ulkuspotilaat tarvitsevat PPI-lääkitystä ulkushoidon jälkeenkin.

Näytönastekatsaus perustuu Seppo Niemelän näytönastekatsaukseen 1.11.2012

Kirjallisuutta

  1. Gisbert JP (b), Pajares JM. Systematic review and meta-analysis: is 1-week proton pump inhibitor-based triple therapy sufficient to heal peptic ulcer? Aliment Pharmacol Ther 2005;21:795-804 «PMID: 15801914»PubMed
  2. Arkkila PE, Seppälä K, Kosunen TU ym. Helicobacter pylori eradication as the sole treatment for gastric and duodenal ulcers. Eur J Gastroenterol Hepatol 2005;17:93-101 «PMID: 15647648»PubMed
  3. Ford AC, Delaney BC, Forman D ym. Eradication therapy for peptic ulcer disease in Helicobacter pylori positive patients. Cochrane Database Syst Rev 2006;(4):CD003840 «PMID: 16625592»PubMed
  4. Higuchi K, Fujiwara Y, Tominaga K ym. Is eradication sufficient to heal gastric ulcers in patients infected with Helicobacter pylori? A randomized, controlled, prospective study. Aliment Pharmacol Ther 2003;17:111-7 «PMID: 12492739»PubMed