Takaisin

Helikobakteerin diagnoosi

Näytönastekatsaukset
alkuperäinen kirjoittaja: Seppo Niemelä; tarkastettu 10.4.2019
1.11.2012

Näytön aste: A

Jos endoskopiaa ei tehdä, suositeltavia non-invasiivisia testejä sekä primaaridiagnostiikassa että hoitotuloksen selvittämisessä ovat 13C-ureahengitystesti ja ulosteen antigeenimääritys.

Prospektiivisessa monikeskustutkimuksessa «Vaira D, Malfertheiner P, Mégraud F ym. Diagnosis ...»1 määritettiin 501 gastroskopiaan tulevalta potilaalta ulosteen helikobakteeriantigeeni polyklonaalisella EIA-menetelmällä (HpSA). Lisäksi potilaille tehtiin 13C-ureahengitystesti ja gastroskopiabiopsioista viljely, histologia ja ureaasipikatesti. Potilaat määriteltiin H. pylori -positiivisiksi, jos histologia ja ureaasipikatesti olivat positiiviset tai jos viljely oli positiivinen. Potilaat, jotka saivat häätöhoidon (n = 107), tutkittiin uudelleen 4 viikon kuluttua hoidon päättymisestä. Helikobakteeripositiivisia potilaita oli 279 (55,7 %). Testien herkkyys, tarkkuus sekä positiivinen ja negatiivinen ennustearvo olivat seuraavat: HpSA 94 % (95 % luottamusväli 91–97 %), 92 % (95 % luottamusväli 87–95 %), 93 % (90–96), 93 % (88–96) ja 13C-ureahengitystesti 95 % (92–98), 98 % (95–99), 98 % (96–99), 94 % (91–97). Häätöhoidon onnistumisen diagnosoinnissa herkkyys ja tarkkuus olivat HpSA 90 % (95 % luottamusväli 68–99), 95 % (89–99) ja 13C-ureahengitystesti 90 % (68–99), 99 % (94–100).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Katsausartikkelissa «Vaira D, Holton J, Menegatti M ym. Review article:...»2 selvitettiin helikobakteeritestien luotettavuutta. 13C-ureahengitystestillä ennen hoitoa (16 tutkimusta, 3 721 potilasta) tulokset olivat seuraavat: herkkyys 95 % ja spesifisyys 95 % (93–98 %). Hoidon jälkeen (6 tutkimusta, 982 potilasta) herkkyys 94 % ja spesifisyys 95 %.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Systemaattisessa katsauksessa «Gisbert JP, Pajares JM. Stool antigen test for the...»3 selvitettiin ulosteen antigeenitestin luotettavuutta helikobakteeri-infektion diagnostiikassa. Ennen hoitoa (89 tutkimusta, 10 858 potilasta) tulokset olivat seuraavat: herkkyys 91 % (95 % luottamusväli 90–91 %), spesifisyys 93 % (93–94), positiivinen ennustearvo 92 % (91–92 %) ja negatiivinen ennustearvo 87 % (86–87 %).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Suomalaisessa tutkimuksessa «Veijola L, Myllyluoma E, Korpela R ym. Stool antig...»4 tutkittiin kahden entsyymi-immuonoassay-menetelmään (EIA) perustuvan ulosteen antigeenitestin, polyklonaalinen antigeeni-HpSa ja monoklonaalinen HpStAR ja nopean ImmunoCard-STA-testin osuvuutta helikobakteeri-infektion primaaridiagnostiikassa ja hoidon jälkeen. Yhteensä 1 574 potilasta tutkittiin serologisesti H. pylori infektion osoittamiseksi, ja heistä tutkimuksen inkluusiokriteerit (serologia ja hengitystesti positiivisia) täyttäneet 185 ja 97 H. pylori negatiivista otettiin tutkimukseen. Primaaridiagnostiikassa HpSA- ja HPStAR-herkkyys olivat 92 % ja 96 %, vastaavasti. Molempien testin tarkkuus oli 96 %. HpSA:n positiivinen ennustearvo (PPV) ja negatiivinen ennustearvo (NPV) olivat 98 % ja 88 %, HpStAR:n 98 % ja 93 %. ImmunoCard-testillä olivat herkkyys 93 % ja tarkkuus 89 %, PPV 94 % ja NPV 87 %. Neljä viikkoa eradikaatiohoidon jälkeen HpSA- ja HPStAR-herkkyys olivat 81 % ja 100 %, tarkkuus 97 % ja 98 %, HpSA:n PPV 77 % ja NPV 98 %, HpStAR:n PPV 80 % ja NPV 100 %, vastaavasti. ImmunoCard-testillä vastaavat luvut olivat herkkyys 94 %, tarkkuus 97 %, PPV 75 % ja NPV 99 %. Koko alkuperäisessä 1 574 potilaan joukossa H. pylori infektion prevalenssi oli 12 %, ja HpStAR-testin PPV oli vain 77,5 %.

Molemmat EIA-menetelmät toimivat hyvin primaaridiagnostiikassa ja hoidon jälkeenkin. Ulosteen monoklonaalinen antigeenitesti on luotettavampi. Jos väestön H. pylori prevalenssi on matala (< 30 %), kannattaa positiivinen ulosteen antigeenitestin tulos vahvistaa hengitystestillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Diagnostiikkaan on käytettävissä useita menetelmiä. Serologia jää positiiviseksi jopa vuosien ajan infektion hoidon jälkeen «Veijola L, Oksanen A, Linnala A ym. Persisting chr...»5, joten positiivinen tulos ei aina merkitse infektion jatkumista. Eurooppalaisen suosituksen mukaan «Malfertheiner P, Megraud F, O'Morain C ym. Current...»6 serologiaa käytetään tilanteissa, joissa epäillään primaaritestauksen antaneen väärän negatiivisen tuloksen. Biopsiasta tehtävää pikatestiä, histologista värjäystä, viljelyä, ureahengitystestiä ja ulosteen antigeenitestiä haittaavat näillä potilailla tavallinen haponestolääkitys ja antibioottihoito, ja ne voivat aiheuttaa vääriä negatiivisia tuloksia «Vaira D, Holton J, Menegatti M ym. Review article:...»2, «Gisbert JP, Pajares JM. Stool antigen test for the...»3, «Mégraud F, Lehours P. Helicobacter pylori detectio...»7. Yksittäisten testien positiivinen ennustearvo heikkenee, kun H. pylori infektion prevalenssi väestössä on matala, alle 20–30 %. Ongelmatapauksissa kannattaa käyttää rinnakkain kahta erityyppistä testiä, kuten serologia ja histologia tai ureahengitystesti tai ulosteen antigeenitesti «Gisbert JP, Pajares JM. Stool antigen test for the...»3, «Veijola L, Myllyluoma E, Korpela R ym. Stool antig...»4, «Malfertheiner P, Megraud F, O'Morain C ym. Current...»6.

Kirjallisuutta

 1. Vaira D, Malfertheiner P, Mégraud F ym. Diagnosis of Helicobacter pylori infection with a new non-invasive antigen-based assay. HpSA European study group. Lancet 1999;354:30-3 «PMID: 10406362»PubMed
 2. Vaira D, Holton J, Menegatti M ym. Review article:invasive and non-invasive tests for Helicobacter pylori infection. Aliment Pharmacol Ther 2000;14 Suppl 3:13-22 «PMID: 11050483»PubMed
 3. Gisbert JP, Pajares JM. Stool antigen test for the diagnosis of Helicobacter pylori infection: a systematic review. Helicobacter 2004;9:347-68 «PMID: 15270750»PubMed
 4. Veijola L, Myllyluoma E, Korpela R ym. Stool antigen tests in the diagnosis of Helicobacter pylori infection before and after eradication therapy. World J Gastroenterol 2005;11:7340-4 «PMID: 16437639»PubMed
 5. Veijola L, Oksanen A, Linnala A ym. Persisting chronic gastritis and elevated Helicobacter pylori antibodies after successful eradication therapy. Helicobacter 2007;12:605-8 «PMID: 18001400»PubMed
 6. Malfertheiner P, Megraud F, O'Morain C ym. Current concepts in the management of Helicobacter pylori infection: the Maastricht III Consensus Report. Gut 2007;56:772-81 «PMID: 17170018»PubMed
 7. Mégraud F, Lehours P. Helicobacter pylori detection and antimicrobial susceptibility testing. Clin Microbiol Rev 2007;20:280-322 «PMID: 17428887»PubMed