Takaisin

Hälyttävät oireet gastroskopian aiheena

Näytönastekatsaukset
alkuperäinen kirjoittaja: Anna-Liisa Karvonen; tarkastettu 10.4.2019
1.11.2012

Näytön aste: A

Hälyttävä oire ennustaa vain tyydyttävästi merkittäviä löydöksiä gastroskopiassa.

Vakil ym. «Vakil N, Moayyedi P, Fennerty MB ym. Limited value...»1 suorittivat meta-analyysin hälyttävien dyspepsiaoireiden osuvuudesta maha- tai ruokatorvisyöpädiagnostiikassa ja vertasivat sitä kliinikon ja tietokoneohjelman osuvuuteen. Gastroskopia oli golden standard.

Kaikkiaan 2 635 tutkimuksesta arvioitiin tarkemmin 85, joista 15 tutkimusta täytti ennalta asetetut inkluusiokriteerit, yhteensä 57 363 potilasta. Maha- ja ruokatorvisyöpiä löytyi 458 (0,8 %).

Seitsemässä tutkimuksessa oli 46 181 potilaasta, joista 150 (0,3 %) syöpäpotilaalla oli analysoitu hälyttävät oireet. Kaikkiaan 19 % syöpäpotilaista oli ollut hälyttäviä oireita. Hälyttävän oireen sensitiivisyys oli 67 % (95 % luottamusväli 54–83 %) ja spesifisyys 66 % (95 % luottamusväli 55–79 %). Tutkimusten välinen heterogeenisuus oli suuri.

Kliinikon epäily syövästä oli analysoitavissa kolmesta tutkimuksesta, joiden 3 159 potilaasta 75:lla (2,4 %) oli syöpä. Kliinikko epäili syöpää 111 potilaalla (3,5 %). Diagnoosiepäilyn sensitiivisyys oli 29 % (95 % luottamusväli 10–88 %) ja spesifisyys 97 % (95 % luottamusväli 96–99 %). Tietokoneohjelman diagnoosiehdotus analysoitiin viidestä tutkimuksesta, joiden 8 043 potilaasta 233:lla (2,9 %) oli syöpä. Oireet oli kysytty prospektiivisesti, mutta osassa tutkimuksia tallennettu tietokantaan vasta gastroskopian jälkeen.

Tietokoneohjelman mukaan 5 306 potilaalla eli 66 %:lla oli syövän riski. Sensitiivisyys oli 96 % (95 % luottamusväli 92–100 %), mutta spesifisyys vain 34 % (95 % luottamusväli 27–44 %).

Hälyttävien oireiden herkkyys viitata oikeaan syöpäepäilyyn oli osuvampi kuin kliinikon arvio, mutta spesifisyys enintään tyydyttävä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Voutilainen ym. «Voutilainen M, Mäntynen T, Mauranen K ym. Is it po...»2 analysoivat jälkikäteen 3 669 gastroskopiapotilaan tiedot vuoden ajalta (1996) Keski-Suomessa (noin 250 000 asukkaan väestö). Potilaiden ikä oli keskimäärin 57,8 vuotta (95 % luottamusväli 57,3–58,3). Gastroskopioista 80 % oli tehty joko dyspepsia- tai refluksioireen takia. Hälyttäviä oireita esiintyi 29 %:ssa tapauksista. Merkittäviä löydöksiä eli syöpä tai ulkustauti löytyi 11,4 %:ssa (419), hälyttävien oireiden esiintyessä 15,1 %:ssa ja niillä, joilla ei ollut hälyttäviä oireita, 8,1 %:lla. Syöpiä löytyi 32, Heistä kuudella oli ruokatorvisyöpä ja kaikilla heillä oli hälyttäviä oireita (p = 0,002, kun verrattiin niitä, joilla oli hälyttäviä oireita potilaisiin, joilla hälyttäviä oireita ei ollut). Mahasyöpäpotilaista 20:lla oli hälyttäviä oireita, mutta kuudella ei ollut (p < 0,001) Vain yksi mahasyöpäpotilas oli alle 50-vuotias.

Vuotamaton mahahaava todettiin 196 potilaalla, joista 104:lla oli hälyttävä oire (p < 0,001). Duodenaaliulkuspotilaita ilman vuotoa oli 134, joista 60:lla hälyttävä oire (p < 0,05).

Kaikkiaan 87,2 % merkittävistä gastroskopialöydöksistä todettiin yli 50-vuotiailla, joilla oli myös hälyttäviä oireita. Limakalvo oli histologisesti normaali 30,9 %:ssa.

Merkittäviä löydöksiä oli noin kaksi kertaa enemmän hälyttävistä dyspepsiaoireista kärsivillä, mutta niitä esiintyi myös monilla komplisoitumatonta dyspepsiaa sairastavista, ja toisaalta ne puuttuivat joka kolmannelta mahasyöpäpotilaalta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Voutilainen M, Mäntynen T, Mauranen K ym. Is it po...»2: Voutilaisen tutkimus on retrospektiivinen ja kontrolloimaton. Lisäksi tähystykseen on saattanut valikoitua enemmän "vanhempaa" väkeä, jonka takia se ei edusta koko dyspepsiapopulaatiota.

Hälyttävä oire on aina aihe gastroskopiaan, vaikka sen herkkyys ja spesifisyys ovatkin enintään tyydyttäviä. Nuoria komplisoitumatonta dyspepsiaa sairastavia voidaan hoitaa ensisijaisesti ilman tähystystä.

Kirjallisuutta

  1. Vakil N, Moayyedi P, Fennerty MB ym. Limited value of alarm features in the diagnosis of upper gastrointestinal malignancy: systematic review and meta-analysis. Gastroenterology 2006;131:390-401; quiz 659-60 «PMID: 16890592»PubMed
  2. Voutilainen M, Mäntynen T, Mauranen K ym. Is it possible to reduce endoscopy workload using age, alarm symptoms and H. pylori as predictors of peptic ulcer and oesophagogastric cancers? Dig Liver Dis 2005;37:526-32 «PMID: 15975541»PubMed