Takaisin

Dyspepsia ja sappikivet

Näytönastekatsaukset
alkuperäinen kirjoittaja: Tom Scheinin; tarkastettu 10.4.2019
1.11.2012

Näytön aste: C

Sappipotilaiden dyspepsia ei useimmiten johtune sappikivistä.

Berhane ym. «Berhane T, Vetrhus M, Hausken T ym. Pain attacks i...»1 selvittivät prospektiivisesti tyypillistä sappikivien aiheuttamaa kipua ja sitä, liittyykö siihen dyspepsiaa. Haastattelututkimuksessa kysyttiin 220 potilaalta, joilla oli oireinen sappikivitauti (myös komplisoitunut tauti eli akuutti kolekystiitti tai sappitiehytkivet), kivun luonnetta ja dyspepsiaa. Kaikilla potilailla oli oikean ylävatsan (20 %), epigastriumin (14 %) tai molempien alueiden (66 %) kipu. 90 %:lla oli maksimikipualue ja 63 %:lla kipu säteili selkään. Tyypillinen sappikipu oli varsin voimakasta, 90 asteikolla 0–100. Kipu esiintyi illalla tai yöllä (77 %) kestäen 85 %:lla yli tunnin ja aina yli 0,5 tuntia. Ruokaintoleranssia esiintyi 66 %:lla ja kipuun liittyi lähes aina refluksia, dyspepsiaa tai IBS-oireita.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kraag ym. «Kraag N, Thijs C, Knipschild P. Dyspepsia--how noi...»2 pyrkivät 21 kontrolloidun tutkimuksen meta-analyysillä selvittämään, liittyykö dyspepsia sappikiviin. Tutkimuksen mukaan sappikiviin liittyi ylävatsakipu, jonka ei tarvinnut olla oikeanpuoleista. Sappikiviin ei liittynyt klassisia dyspepsian oireita, kuten ilmavaivat, närästys, refluksi, turvotus ja röyhtäily. Sappikiviin liittyi tarkemmin määrittelemätön ruokaintoleranssi, mutta ei rasvaintoleranssia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Arendtin katsausartikkelissa «Arendt R. Gallstone dyspepsia--a myth? Fortschr Me...»3 selvitettiin dyspepsiaa sappikivien oireena. Katsauksessa todettiin, että 47 % sappileikkauksista tehtiin dyspepsiaoireiden takia. Dyspepsiaa todettiin kuitenkin yhtä usein, oli potilaalla sappikivet tai ei, ja sappikivipotilailla esiintyvään dyspepsiaan ei liittynyt syy-seuraussuhdetta. Katsauksen mukaan sappikiviä, joihin liittyy dyspepsiaa, tulisi pitää oireettomina sappikivinä.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Berhane T, Vetrhus M, Hausken T ym. Pain attacks in non-complicated and complicated gallstone disease have a characteristic pattern and are accompanied by dyspepsia in most patients: the results of a prospective study. Scand J Gastroenterol 2006;41:93-101 «PMID: 16373282»PubMed
  2. Kraag N, Thijs C, Knipschild P. Dyspepsia--how noisy are gallstones? A meta-analysis of epidemiologic studies of biliary pain, dyspeptic symptoms, and food intolerance. Scand J Gastroenterol 1995;30:411-21 «PMID: 7638565»PubMed
  3. Arendt R. Gallstone dyspepsia--a myth? Fortschr Med 1993;111:119-21 «PMID: 8509003»PubMed