Takaisin

Dyspepsiapotilaan laboratoriotutkimukset

Näytönastekatsaukset
Tarkastanut Jorma Komulainen; alkuperäinen kirjoittaja Martin Rasmussen
10.4.2019

Näytön aste: D

Ulosteen piilevän veren testaaminen ylävatsaoireisilla potilailla ei ole järkevää, koska negatiivinen testi ei sulje vuotoa pois, mutta luotettavaa tutkimustietoa asiasta ei ole.

Rasmussen ja Kronborg «Rasmussen M, Kronborg O. Upper gastrointestinal ca...»1 käynnistivät Tanskassa systemaattisen kolorektaalisyövän seulonnan Fyn saarella vuonna 1985, Ulosteen piilevää verta seulottiin 30 967 henkilön joukosta kahden vuoden välein tehtävällä testillä, ja testipositiiviset ohjattiin kolonoskopiaan. Ylemmän mahasuolikanavan osalta ei minkäänlaisia tutkimuksia tehty. 15 vuoden ja 8 testikierroksen jälkeen analysoitiin 1 767 testipositiivisen henkilön tulokset. 1 536 tehtyä kolonoskopiaa tuotti testipositiivisilla seuraavat löydökset: kolorektaalisyöpä 182 henkilöllä, adenooma (> tai = 10 mm) 440 henkilöllä ja normaali löydös 879 henkilöllä. Syöpärekisteri-ilmoituksen perusteella samassa henkilökohortissa ylemmän ruoansulatuskanavan syöpiä diagnosoitiin 209 henkilöllä kahden vuoden sisällä ulosteen piilevän veren testistä (199 näistä syöpäpotilaista olivat ulosteen piilevän veren suhteen testinegatiivisia ja vain 10 henkilöllä testi oli positiivinen).

Kirjoittajien mukaan ei ole perusteltua tehdä ylemmän ruoansulatuskanavan tutkimuksia oireettomille potilaille, joilla ulosteen piilevän veren osoitustesti on positiivinen.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Kyseessä on väestötutkimus, johon osallistuneiden dyspepsiaoireista ei ole tietoa. Ulosteen piilevän veren testauksen herkkyydestä ja spesifisyydestä dyspepsiaoireisilla ei ole kontrolloituja tutkimuksia. Tässä työssä osoitettu matala herkkyys ja matala positiivinen ennustearvo ylemmän ruoansulatuskanavan syövälle antaa aiheen suositukseen, jonka mukaan ulosteen piilevän veren testausta ei pidä suositella epäiltäessä ylemmän ruoansulatuskanavan verenvuotoa.

Kirjallisuutta

  1. Rasmussen M, Kronborg O. Upper gastrointestinal cancer in a population-based screening program with fecal occult blood test for colorectal cancer. Scand J Gastroenterol 2002;37:95-8 «PMID: 11843044»PubMed