Takaisin

PPI-lääkkeet ja H2-salpaajat refluksiesofagiitin hoidossa

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito -työryhmä Ylävatsavaivat ja refluksioireet
10.4.2019

Näytön aste: B

PPI-lääkkeet ovat ilmeisesti H2-salpaajia tehokkaampia refluksiesofagiitin hoidossa.

Meta-analyysiin «Wang WH, Huang JQ, Zheng GF ym. Head-to-head compa...»1 haettiin toukokuuhun 2004 mennessä julkaistut tutkimukset Pubmed-, Medline-, Embase- ja Cochrane-tietokannoista tutkimuksista, joissa oli käytetty PPI-lääkkeitä tai H2-salpaajia erosiivisen esofagiitin hoidossa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko näiden lääkeaineryhmien välillä tehoeroa, ja jos on, vaikuttaako esofagiitin vaikeusaste hoidon alkaessa lääkehoidon tehoon.

Meta-analyysin hakuihin jäi 485 tutkimusta, joista 52 täytti neljä sisäänottokriteeriä. Sisäänottokriteerit olivat: 1) satunnaistettu, kontrolloitu tutkimus aikuisilla, joilla oli endoskooppisesti todettu refluksiesofagiitti, 2) kaksi tai useampia hoitovertailuja tutkimuksessa; normaali vs. suuri annos H2-salpaaja, tai H2-salpaaja vs PPI tai PPI vs PPI, 3) hoitotulos varmennettiin endoskooppisesti ja 4) potilasmäärä, lääkeannos, annostelu ja esofagiitin paranemisnopeus ilmoitettiin tutkimuksessa. Sisäänottokriteerit täyttävissä tutkimuksissa oli mukana H2-salpaajista ranitidiini, famotidiini, nitsatidiini ja simetidiini ja PPI-lääkkeistä lansopratsoli, pantopratsoli, rabepratsoli ja esomepratsoli.

Tutkimuksista 20/52 suljettiin pois tarkemmassa tarkastelussa, 17 tutkimusasetelman, 1 uudelleenjulkaisemisen, 1 puutteellisen raakadatan ja 1 epäselvän allokoinnin vuoksi.

14 tutkimuksessa (N = 861 PPI-lääkehoidettua vs. 752 H2-salpaajan käyttäjää) 2, 4 ja 8 viikon kohdalla PPI-lääkehoito oli H2-salpaajalääkehoitoa tehokkaampaa. Tavanomainen PPI-lääkehoitoannos vs H2-salpaaja neljän viikon kohdalla RR 1,83 (95 % luottamusväli 1,62–2,07) ja kahdeksan viikon kohdalla RR 1,59 (95 % luottamusväli 1,44–1,75). PPI-lääkehoito oli tehokkaampaa kuin H2-salpaajalääkehoito riippumatta esofagiitin vaikeusasteesta hoidon alkaessa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Meta-analyysistä puuttuvat ei-englanninkieliset artikkelit, joita tutkijat tunnistivat 6 hakuajan sisällä julkaistua. Lopputulosmuuttuja oli endoskooppisesti varmennettu paraneminen, kun potilaiden kannalta tärkeä mittari olisi subjektiivinen oireettomuus. Mukana olevissa töissä on käytetty eri luokituksia refluksiesofagiitin vaikeusasteen määrittämisessä, joka voi tutkijoiden mukaan sekoittaa tuloksia.

Kirjallisuutta

  1. Wang WH, Huang JQ, Zheng GF ym. Head-to-head comparison of H2-receptor antagonists and proton pump inhibitors in the treatment of erosive esophagitis: a meta-analysis. World J Gastroenterol 2005;11:4067-77 «PMID: 15996033»PubMed