Takaisin

Sairaalahoitoon joutuvien palliatiivisten potilaiden laskimotukosprofylaksi

Näytönastekatsaukset
Pirjo Mustonen
16.2.2018

Näytön aste: D

Sairaalahoitoon joutuvien palliatiivisten potilaiden tukosprofylaksiin tulee suhtautua muita sairaalapotilaita pidättyväisemmin, mutta tutkimusnäyttöä ei ole. Työryhmän näkemys on, että säännönmukainen (rutiinimainen) laskimotukoksen estohoito ei vuotovaaran ja saavutettavan hyödyn näkökulmasta ole perusteltua.

Tardy ym. «Tardy B, Picard S, Guirimand F ym. Bleeding risk o...»1 seurasivat suuressa etenevässä havainnoivassa monikeskustutkimuksessa palliatiivisen vaiheen potilaita 3 kuukauden ajan (22 palliatiivisen hoidon yksikköä, 1 199 potilasta, jotka joutuivat ensimmäistä kertaa sairaalaan palliatiiviseen vaiheeseen siirtymisen jälkeen). Tämä on ensimmäinen koskaan julkaistu suuren palliatiivisen potilasaineiston tutkimus, jossa ensisijainen tarkoitus oli selvittää, kuinka yleisiä vakavat vuodot ovat. Toissijaisesti haluttiin selvittää oireisen laskimotukoksen ilmaantuvuus ja lisäksi tunnistaa vuodolle altistavia riskitekijöitä. 90,7 % potilaista sairasti syöpää. Mediaani-ikä oli 71 vuotta, miehiä oli 45,5 %. Seuranta-ajan kuluessa 1087 (91,3 %) potilasta kuoli.

Kliinisesti merkittävän vuoto ilmaantui 116 (9,8 %) potilaista; näistä 23 vuotoa oli fataaleja. Itsenäisiä vuodon riskitekijöitä olivat syöpä, äskettäinen vuoto, tukosprofylaksi ja verihiutale-estäjälääkitys. Oireinen syvä laskimotukos ilmaantui 6 potilaalle (0,5 %).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimuksessa oli lähes pelkästään syöpäpotilaita. Potilaille voitaneen harkita tukosprofylaksiaa, mikäli tukoksen riski arvioidaan selvästi suurentuneeksi (esimerkiksi aiempi sairastettu tukos) ja sairaalaan ottamisen syyn arvioidaan olevan reversiibeli akuutti tapahtuma, eikä erityisen suurta vuotovaaraa ole. Riittävän kokoisia vertailevia tutkimuksia ei ole.

Kirjallisuutta

  1. Tardy B, Picard S, Guirimand F ym. Bleeding risk of terminally ill patients hospitalized in palliative care units: the RHESO study. J Thromb Haemost 2017;15:420-428 «PMID: 28035750»PubMed