Takaisin

Tiotropium keuhkoahtaumataudin hoidossa

Näytönastekatsaukset
Hannu Kankaanranta
21.11.2019

Näytön aste: A

Tiotropium vähentää keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheita, parantaa keuhkofunktiota ja elämänlaatua ja vähentää keuhkoahtaumataudin oireita.

Cochrane-katsauksessa «Karner C, Chong J, Poole P. Tiotropium versus plac...»1 verrattiin tiotropiumia lumelääkkeeseen vähintään 3 kuukautta kestäneissä tutkimuksissa. Katsaukseen sisällytettiin 22 hyvätasoista tutkimusta), joissa oli yhteensä 23 309 potilasta. Verrattuna lumelääkkeeseen tiotropium paransi elämänlaatua -2,89 yksikköä (95 % luottamusväli 3,35 – -2,44), lisäsi niiden potilaiden osuutta, joilla oli kliinisesti merkittävä (≥ 4 yksikköä) paranema (OR 1,52; 95 % luottamusväli 1,38–1,68) ja vähensi niiden potilaiden osuutta, joilla oli kliinisesti merkittävä (≥ 4 yksikköä) huonontuma (OR 0,65; 95 % luottamusväli 0,59–0,72) elämänlaadussa mitattuna St George Respiratory Questionnaire (SGRQ) -kyselyllä.

Tiotropiumhoito vähensi niiden potilaiden osuutta, joilla oli keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihe (OR 0,78; 95 % luottamusväli 0,70–0,87). Tämä vastaa sitä, että jos hoidetaan 16 potilasta (95 % luottamusväli 10–36) tiotropiumilla vuoden ajan, 1 ylimääräinen potilas säästyy pahenemisvaiheilta. Tiotropium vähensi myös keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheesta johtuvia sairaalahoitoja (OR 0,85; 95 % luottamusväli 0,72–1,00), mutta mistä tahansa syystä johtuvien sairaalahoitojen suhteen ei ollut eroa (OR 1,00; 95 % luottamusväli 0,88–1,13), kuten ei myöskään ei-kuolemaan johtavien vakavien haittavaikutusten suhteen (OR 1,03; 95 % luottamusväli 0,97–1,10). Kokonaisuutena mistä tahansa syystä johtuvassa kuolleisuudessa ei ollut eroa tiotropiumia saaneiden ja lumelääkeryhmän välillä (OR 0,98; 95 % luottamusväli 0,86–1,11).

Tiotropium paransi keuhkojen toimintakokeiden tuloksia (through FEV1; 24 tunnin FEV1) paremmin kuin lumelääke (keskimääräinen FEV1-paranema 118 mL, 95 % luottamusväli 113–124).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Mielenkiintoista on, että tiotropiumin positiivinen vaikutus elämänlaatuun näkyy sekä lyhyemmissä (≤ 1 vuosi) että pidemmissä (2–4 vuotta) tutkimuksissa riippumatta obstruktion vaikeusasteesta ja muusta lääkityksestä (ICS tai LABA). Samoin edullinen vaikutus pahenemisvaiheisiin näkyy sekä lyhyemmissä (≤ 1 vuosi) että pidemmissä (2–4 vuotta) tutkimuksissa.

Kirjallisuutta

  1. Karner C, Chong J, Poole P. Tiotropium versus placebo for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2012;7:CD009285 «PMID: 22786525»PubMed