Takaisin

Inhaloitavan glukokortikoidin (ICS) + pitkäaikaisen β2-agonistin (LABA) yhdistelmä keuhkoahtaumataudin hoidossa

Näytönastekatsaukset
Hannu Kankaanranta
21.11.2019

Näytön aste: A

Inhaloitavan glukokortikoidin ja pitkävaikutteisen β2-agonistin yhdistelmä vähentää keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheita ja parantaa keuhkofunktiota ja elämänlaatua.

Cochrane-katsauksessa «Nannini L, Cates CJ, Lasserson TJ ym. Combined cor...»1 verrattiin inhaloitavan glukokortikoidin ja pitkävaikutteisen β2-agonistin yhdistelmää (flutikasoni ja salmeteroli tai budesonidi ja formoteroli) lumelääkkeeseen. Katsaukseen sisällytettiin 11 hyvätasoista tutkimusta, joissa oli yhteensä 6 427 potilasta. 2 pientä ja lyhyttä (8–13 viikkoa) tutkimusta lukuun ottamatta tutkimusten kesto oli 24–156 viikkoa.

Verrattuna lumelääkkeeseen, yhdistelmä flutikasoni ja salmeteroli paransi elämänlaatua 2,9 yksikköä (95 % luottamusväli -3,61 – -2,18) mitattuna St George Respiratory Questionnaire (SGRQ) -kyselyllä. Budesonidin ja formoterolin yhdistelmän vastaava luku oli -6,06 yksikköä (95 % luottamusväli -7,90 – -4,22), mutta tätä yhdistelmää koskevat tutkimukset ovat potilasmäärältään pienempiä, ja tulokset vaihtelivat runsaammin.

Inhaloitavan glukokortikoidin ja pitkävaikutteisen β2-agonistin yhdistelmä vähensi pahenemisvaiheiden ilmaantuvuutta verrattuna lumelääkkeeseen (OR 0,74; 95 % luottamusväli 0,69–0,79). Tämä pahenemisvaiheiden vähentyminen perustuu sekä flutikasonin ja salmeterolin että budesonidin ja formoterolin yhdistelmän kohdalla tutkimuksiin, jotka on tehty potilailla, joilla merkittävä reversibiliteetti oli poissulkukriteeri. Sairaalahoitoja ei kyetty analysoimaan.

Mistä tahansa syystä johtuva kuolleisuus oli pienempi niillä, jotka olivat saaneet flutikasoni- ja salmeterolilääkityksen (OR 0,79; 95 % luottamusväli 0,65–0,97). Tämä vastaa sitä, että estääksemme 1 ylimääräisen kuoleman, tulee flutikasonin ja salmeterolin yhdistelmällä hoitaa 3 vuoden ajan 36 potilasta (NNT 36; 95 % luottamusväli 21–258). Yhdistelmävalmisteisiin liittyy kuitenkin lisääntynyt riski sairastua keuhkokuumeeseen (OR 1,83; 95 % luottamusväli 1,51–2,21). Kun 13 potilasta hoidetaan yhdistelmävalmisteella 3 vuoden ajan, saadaan tuloksena 1 ylimääräinen keuhkokuume (NNTH 13).

Flutikasonin ja salmeterolin yhdistelmä paransi keuhkojen toimintakokeiden tuloksia (predose FEV1) paremmin kuin lumelääke (keskimääräinen FEV1-paranema 0,16 L; 95 % luottamusväli 0,14–0,19). Kun potilaita jaoteltiin sisäänotto- tai poissulkukriteerinä käytetyn obstruktion palautuvuuden (reversibiliteetti) mukaan, niin – kuten odottaa sopii – potilailla, joilla oli enemmän palautuvuutta, FEV1-arvon korjaantuminen oli parempi: 0,19 L (95 % luottamusväli 0,15–0,24). Yllättävästi kuitenkin myös potilailla, joilla merkittävä reversibiliteetti oli poissulkukriteeri, FEV1-arvon korjaantuminen oli merkittävää: 0,15 L (95 % luottamusväli 0,11–0,18).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti:

Käytännössä pahenemisvaiheiden estoa koskeva tulos tarkoittaa sitä, että lumelääkettä saaneiden ryhmässä oli potilasta kohden 3 keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihetta 3 vuodessa, kun taas inhaloitavan glukokortikoidin ja pitkävaikutteisen β2-agonistin yhdistelmää saaneiden ryhmässä vastaavana aikana oli 2 pahenemisvaihetta potilasta kohden. Vähentyneiden pahenemisvaiheiden hintana oli lisääntyneet keuhkokuumeet: yhdistelmävalmistetta saaneiden ryhmässä 3 vuoden aikana 20 potilasta 100:sta sairastui keuhkokuumeeseen, kun lumelääkettä saaneiden ryhmästä 12 potilasta 100:sta sairastui.

Näytönastekatsauksen kirjoittamisen jälkeen viitteenä oleva «Nannini L, Cates CJ, Lasserson TJ ym. Combined cor...»1 Cochrane meta-analyysi on päivittynyt «Nannini L, Poole P, Milan SJ ym. Combined corticos...»2 ja siihen on sisällytetty uusia, lähinnä mometasonin ja formoterolin yhdistelmää käsitteleviä tutkimuksia. Tulokset ovat olennaisesti samansuuntaiset ja samaa suuruusluokkaa, joskin yksittäisissä arvoissa on pieniä muutoksia.

Kirjallisuutta

  1. Nannini L, Cates CJ, Lasserson TJ ym. Combined corticosteroid and long-acting beta-agonist in one inhaler versus placebo for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2007;4:CD003794 «PMID: 17943798»PubMed
  2. Nannini L, Poole P, Milan SJ ym. Combined corticosteroid and long-acting beta2-agonist in one inhaler versus placebo for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2013;11:CD003794 «PMID: 24214176»PubMed