Takaisin

Keuhkoputkien liman aktiivinen tyhjentäminen keuhkoahtaumatautipotilailla

Näytönastekatsaukset
Milla Katajisto
21.11.2019

Näytön aste: C

Keuhkoputkien liman aktiivinen tyhjentäminen saattaa jonkin verran hyödyttää osaa keuhkoahtaumatautipotilaista.

Katsausartikkeliin «Osadnik CR, McDonald CF, Jones AP ym. Airway clear...»1 hyväksyttiin 28 satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta (N = 907). Tutkimusten laatu arveltiin suurelta osalta heikoksi. Katsaukseen otettiin mukaan kaikki tutkimukset, joissa pyrittiin lisäämään liman poistumista keuhkoista käyttäen hengitystekniikkaa, voimistettua uloshengitystä, PEP-laitetta tai puhalluspulloa.

Akuutissa keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheessa saatiin pieni, mutta merkitsevä ero bronkushygieniaryhmän hyväksi ventilaatiotuen tarpeen pienenemisenä (MD 2,05 vrk, 95 %, N = 171) ja nopeampana kotiutumisena sairaalasta (MD -0,75 vrk; 95 % 7 vs 9 vrk, N = 35).

Keuhkoahtaumataudin tasaisessa vaiheessa osassa tutkimuksista ei voitu osoittaa pahenemisvaiheiden vähenemistä, mutta yhdessä pienessä tutkimuksessa elämänlaatu parani (N = 15) ja sairaalahoitoja tuli vähemmän (N = 30).

Yhteenvetona katsauksen tekijät toteavat, että nämä bronkushygieniatekniikat ovat turvallisia ja voivat tuoda joitakin pieniä hyötyjä osalle potilaista sekä akuutissa että tasaisessa vaiheessa.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Limaisuuden hoitona puhalluspullo tai PEP-laite ovat käytäntöjä, joita tämänkin katsauksen pohjalta voidaan jatkaa.

Kirjallisuutta

  1. Osadnik CR, McDonald CF, Jones AP ym. Airway clearance techniques for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2012;3:CD008328 «PMID: 22419331»PubMed