Takaisin

Kohonneen verenpaineen lääkehoidon yleinen tavoitetaso

Näytönastekatsaukset
Antti Jula
10.9.2020

Näytön aste: A

Kohonneen verenpaineen vähimmäishoitotavoite on vastaanottomittausten perusteella alle 140/90 mmHg.

Satunnaistettujen lumekontrolloitujen tutkimusten «Psaty BM, Smith NL, Siscovick DS ym. Health outcom...»1, «Wright JM, Lee CH, Chambers GK. Systematic review ...»2, «Collins R, Peto R, MacMahon S ym. Blood pressure, ...»3, «Prevention of stroke by antihypertensive drug trea...»4, «Staessen JA, Fagard R, Thijs L ym. Randomised doub...»5 tutkittavien lukumäärillä painotettu hoitoa edeltävä verenpaine oli systolista hypertensiota sairastavilla keskimäärin 172/81 mmHg ja muilla keskimäärin 165/98 mmHg (60-vuotiailla tai sitä vanhemmilla keskimäärin 188/95 mmHg, nuoremmilla keskimäärin 160/100 mmHg). Vastaavasti hoidonaikainen verenpainetaso oli systolista hypertensiota sairastavilla keskimäärin 146/73 mmHg ja muilla keskimäärin noin 145/85 mmHg (60-vuotiailla tai sitä vanhemmilla keskimäärin 156/81 mmHg ja nuoremmilla keskimäärin noin 138/86 mmHg).

Hoitoa edeltävä verenpainetaso kuvaa näyttöön perustuvaa hoidon aloitustasoa ja hoidonaikainen verenpainetaso näyttöön perustuvaa verenpaineen hoidon tavoitetasoa.

Näytön taso diastolisesta hoitotavoitteesta < 90 mmHg alle 60-vuotiailla ja sitä vanhemmilla on vahva A perustuen seuraaviin tutkimuksiin: «Psaty BM, Smith NL, Siscovick DS ym. Health outcom...»1, «Wright JM, Lee CH, Chambers GK. Systematic review ...»2, «Collins R, Peto R, MacMahon S ym. Blood pressure, ...»3, «Prevention of stroke by antihypertensive drug trea...»4, «Staessen JA, Fagard R, Thijs L ym. Randomised doub...»5, «MRC trial of treatment of mild hypertension: princ...»6, «The Australian therapeutic trial in mild hypertens...»7, «Five-year findings of the hypertension detection a...»8, «Five-year findings of the hypertension detection a...»9, «Effects of treatment on morbidity in hypertension....»10 ja «Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG ym. Effects ...»11.

Näytön taso systolisesta hoitotavoitteesta < 140 mmHg on alle 60-vuotiailla vahva A perustuen seuraaviin tutkimuksiin: «Psaty BM, Smith NL, Siscovick DS ym. Health outcom...»1, «Wright JM, Lee CH, Chambers GK. Systematic review ...»2, «Collins R, Peto R, MacMahon S ym. Blood pressure, ...»3, «Prevention of stroke by antihypertensive drug trea...»4, «Staessen JA, Fagard R, Thijs L ym. Randomised doub...»5, «MRC trial of treatment of mild hypertension: princ...»6, «The Australian therapeutic trial in mild hypertens...»7, «Five-year findings of the hypertension detection a...»8, «Five-year findings of the hypertension detection a...»9, «Effects of treatment on morbidity in hypertension....»10 ja «Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG ym. Effects ...»11.

60-vuotiailla ja sitä vanhemmilla näytön taso systolisesta hoitotavoitteesta < 150 mmHg on vahva A perustuen seuraaviin tutkimuksiin: «Staessen JA, Fagard R, Thijs L ym. Randomised doub...»5, «Beckett NS, Peters R, Fletcher AE ym. Treatment of...»12, «Prevention of stroke by antihypertensive drug trea...»13, «JATOS Study Group. Principal results of the Japane...»14, «Ogihara T, Saruta T, Rakugi H ym. Target blood pre...»15 ja «Verdecchia P, Staessen JA, Angeli F ym. Usual vers...»16.

60-vuotiailla ja sitä vanhemmilla näytön taso systolisesta hoitotavoitteesta < 140 mmHg on asiantuntija-arvioon perustuva (näytön taso D).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Psaty BM, Smith NL, Siscovick DS ym. Health outcomes associated with antihypertensive therapies used as first-line agents. A systematic review and meta-analysis. JAMA 1997;277:739-45 «PMID: 9042847»PubMed
 2. Wright JM, Lee CH, Chambers GK. Systematic review of antihypertensive therapies: does the evidence assist in choosing a first-line drug? CMAJ 1999;161:25-32 «PMID: 10420860»PubMed
 3. Collins R, Peto R, MacMahon S ym. Blood pressure, stroke, and coronary heart disease. Part 2, Short-term reductions in blood pressure: overview of randomised drug trials in their epidemiological context. Lancet 1990;335:827-38 «PMID: 1969567»PubMed
 4. Prevention of stroke by antihypertensive drug treatment in older persons with isolated systolic hypertension. Final results of the Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP). SHEP Cooperative Research Group. JAMA 1991;265:3255-64 «PMID: 2046107»PubMed
 5. Staessen JA, Fagard R, Thijs L ym. Randomised double-blind comparison of placebo and active treatment for older patients with isolated systolic hypertension. The Systolic Hypertension in Europe (Syst-Eur) Trial Investigators. Lancet 1997;350:757-64 «PMID: 9297994»PubMed
 6. MRC trial of treatment of mild hypertension: principal results. Medical Research Council Working Party. Br Med J (Clin Res Ed) 1985;291:97-104 «PMID: 2861880»PubMed
 7. The Australian therapeutic trial in mild hypertension. Report by the Management Committee. Lancet 1980;1:1261-7 «PMID: 6104081»PubMed
 8. Five-year findings of the hypertension detection and follow-up program. I. Reduction in mortality of persons with high blood pressure, including mild hypertension. Hypertension Detection and Follow-up Program Cooperative Group. JAMA 1979;242:2562-71 «PMID: 490882»PubMed
 9. Five-year findings of the hypertension detection and follow-up program. III. Reduction in stroke incidence among persons with high blood pressure. Hypertension Detection and Follow-up Program Cooperative Group. JAMA 1982;247:633-8 «PMID: 7033578»PubMed
 10. Effects of treatment on morbidity in hypertension. II. Results in patients with diastolic blood pressure averaging 90 through 114 mm Hg. JAMA 1970;213:1143-52 «PMID: 4914579»PubMed
 11. Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG ym. Effects of intensive blood-pressure lowering and low-dose aspirin in patients with hypertension: principal results of the Hypertension Optimal Treatment (HOT) randomised trial. HOT Study Group. Lancet 1998;351:1755-62 «PMID: 9635947»PubMed
 12. Beckett NS, Peters R, Fletcher AE ym. Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older. N Engl J Med 2008;358:1887-98 «PMID: 18378519»PubMed
 13. Prevention of stroke by antihypertensive drug treatment in older persons with isolated systolic hypertension. Final results of the Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP). SHEP Cooperative Research Group. JAMA 1991;265:3255-64 «PMID: 2046107»PubMed
 14. JATOS Study Group. Principal results of the Japanese trial to assess optimal systolic blood pressure in elderly hypertensive patients (JATOS). Hypertens Res 2008;31:2115-27 «PMID: 19139601»PubMed
 15. Ogihara T, Saruta T, Rakugi H ym. Target blood pressure for treatment of isolated systolic hypertension in the elderly: valsartan in elderly isolated systolic hypertension study. Hypertension 2010;56:196-202 «PMID: 20530299»PubMed
 16. Verdecchia P, Staessen JA, Angeli F ym. Usual versus tight control of systolic blood pressure in non-diabetic patients with hypertension (Cardio-Sis): an open-label randomised trial. Lancet 2009;374:525-33 «PMID: 19683638»PubMed