Takaisin

Kohonneen diastolisen verenpaineen lääkehoidon tavoitetaso diabeetikoilla

Näytönastekatsaukset
Antti Jula
10.9.2020

Näytön aste: C

Diabeetikoilla diastolisen verenpaineen hoitotavoite on alle 80 mmHg.

UKPDS-tutkimuksen «Tight blood pressure control and risk of macrovasc...»1mukaan hoitotavoitteeseen < 150/85 mmHg satunnaistetuille ilmaantui aivohalvauksia ja sydämen vajaatoimintaa hoitotavoitteeseen < 180/105 mmHg satunnaistettuja vähemmän.

Tiukempaan painetasoon satunnaistettujen hoidonaikainen verenpainetaso oli keskimäärin 144/82 mmHg ja vähemmän tiukkaan hoitotasapainoon satunnaistettujen 154/87 mmHg «Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG ym. Effects ...»2.

HOT-tutkimuksessa «Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG ym. Effects ...»2tiukempaan diastoliseen painetavoitteeseen (< 85 mmHg verrattuna < 90 mmHg ja < 80 mmHg verrattuna < 85 mmHg) satunnaistetuille diabeetikoille ilmaantui sydän- ja verisuonitautitapahtumia merkitsevästi vähemmän kuin vähemmän tiukkaan tavoitteeseen satunnaistetuille. Diabeetikot muodostivat HOT-tutkimuksen post hoc analyysissä vain 8 % tutkimukseen satunnaistetuista henkilöistä.

Kommentti: Diastolisen paineen tavoite < 80 mmHg perustuu HOT-tutkimuksen «Tight blood pressure control and risk of macrovasc...»1tulokseen (näytön taso C). UKPDS-tutkimuksen perusteella näyttö riittäisi diastolisen paineen tasolle 82 mmHg saakka.

  • Tutkimusten laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. UK Prospective Diabetes Study Group. BMJ 1998;317:703-13 «PMID: 9732337»PubMed
  2. Hansson L, Zanchetti A, Carruthers SG ym. Effects of intensive blood-pressure lowering and low-dose aspirin in patients with hypertension: principal results of the Hypertension Optimal Treatment (HOT) randomised trial. HOT Study Group. Lancet 1998;351:1755-62 «PMID: 9635947»PubMed