Takaisin

Mikrobilääkeprofylaksi implanttikirurgiassa

Näytönastekatsaukset
Tero Soukka
28.2.2017

Näytön aste: A

Toimenpidettä edeltävästi annettu mikrobilääkeprofylaksi estää implantin asettamisen infektiokomplikaatioita.

Mikrobilääkeprofylaksin tehosta estää implantin asettamisen infektiokomplikaatioita on tehty Cochrane-katsaus «Esposito M, Grusovin MG, Worthington HV. Intervent...»1, joka perustuu 6 satunnaistettuun kontrolloituun kaksoissokkotutkimukseen, joissa oli yhteensä 1 162 potilasta. 3 työssä verrattiin preoperatiivisen amoksisilliinin (2 g p.o.) tehoa lumeeseen (927 potilasta) ja 1 työssä verrattiin preoperatiivisen amoksisilliinin (3 g p.o.) vaikutuksia lumeeseen (55 osallistujaa). 1 tutkimuksista verrattiin jatketun profylaksin (preoperatiivisesti 1 g amoksisilliinia p.o. ja sen jälkeen 500 mg amoksisilliinia 4 vuorokaudessa 2 päivän ajan) tehoa ilman profylaksia asetettuihin implantteihin (80 potilasta). 5. tutkimus vertasi 4 tutkittavaa ryhmää: (1) 2 g amoksisilliinia preoperstiivisesti, (2) 2 g amoksisilliinia preoperatiivisesti sekä 1 g kahdesti päivässä 7 päivän ajan, (3) 1 g amoksisilliinia postoperatiivisesti kahdesti päivässä 7 päivän ajan, (4) ei antibioottilääkitystä. Tutkimukseen osallistui 100 tutkittavaa potilasta.

Katsauksen perusteella on jonkin verran näyttöä siitä, että kerta-annos amoksisilliinia (2 g tai 3 g p.o.) 1 tunti ennen toimenpidettä otettuna vähentää implanttikirurgisen toimenpiteen jälkeisiä infektiokomplikaatioita. Meta-analyysin perusteella riskisuhteeksi (RR) saatiin 0,33 (95 % luottamusväli 0,16–0,67) ja NNT (hoidettavien potilaiden lukumäärä, jotta yhdellä estetään implanttikomplikaatio) oli 25. Tutkimusnäyttöä toimenpiteen jälkeisen mikrobilääkehoidon ja muiden mikrobilääkkeiden kuin amoksisilliinin tehosta ei ole. Katsaus puoltaa mikrobilääkekerta-annoksen antoa ennen implantin asettamista.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tutkimusnäytön perusteella kerta-annosprofylaksi amoksisilliinia ennen implantin asettamista vähentää infektiokomplikaatioita terveillä potilailla. Kasvavan resistenssiongelman ja yleensä ohimenevien haittavaikutusten vuoksi antibioottihoitoa tulisi harkita yksilökohtaisesti, ja se tulisi suhteuttaa potilaan mahdolliseen immuunipuutokseen tai toimenpiteen vaativuuteen. Lyhyen jatketun profylaksin tarve tulee harkita potilaan immuunivasteen ja toimenpiteeseen liittyvien tekijöiden perusteella.

Kirjallisuutta

  1. Esposito M, Grusovin MG, Worthington HV. Interventions for replacing missing teeth: antibiotics at dental implant placement to prevent complications. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD004152 «PMID: 23904048»PubMed