Takaisin

Loperamidi kroonisen ripulin hoidossa

Näytönastekatsaukset
Tiina Saarto
16.2.2018

Näytön aste: D

Loperamidin käytöstä palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan ripulin hoidossa ei ole tutkimuksia.

Saksalaisessa systemoidussa katsauksessa «Pastrana T, Meißner W. [Treatment of diarrhea with...»1 vuodelta 2013 selvitettiin loperamidin tehoa kroonisen ripulin hoidossa pitkälle edennyttä kroonista sairautta sairastavilla lapsi- ja aikuispotilailla, jotka olivat palliatiivisessa tai saattohoidossa. Päätetapahtumana oli ripulin intensiteetin muutos tai loppuminen. Mukaan otettiin satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset (RCT), ei-satunnaistetut tutkimukset ja kontrolloidut seurantatutkimukset (controlled observational studies). Haku tehtiin Embase- ja Medline-tietokannoista 30.6.2012 saakka. 7 tutkimusta täytti sisäänottokriteerit: 4 RCT:ssä verrattiin loperamidia oktreotidiin ja 2:ssa lumeeseen. 1 tutkimus oli kohortti. 2 lumekontrolloitua tutkimusta selvitti loperamidin tehoa sädehoidon aiheuttamassa ripulissa, 3 kemoterapian (2 tutkimusta loperamidi vs. oktreotidi, 1 loperamidi + acetorphan (= rasekadotriili, enkefalinaasin estäjä) vs. acetorphan), yksi luuydinsiirron (loperamidi vs. oktreotidi) ja yksi HIV-potilaiden (loperamidi + difenoksylaatti vs. oktreotidi) ripulissa. Tutkimuksiin osallistui 20–42 potilasta, yhteensä 243 potilasta.

Sädehoitopotilaiden tutkimuksissa loperamidi oli tilastollisesti merkitsevästi lumetta tehokkaampi (Yeoh ym. ulostekerrat (bowel movement frequency) 4 vs. 7 ja ulostemassa 260 vs. 450 g; Sherman ym. ulosteen koostumus (area under the curve, AUC, ROC-analyysi, 7 päivässä 19,1 vs. 12,6, p = 0,04) ja ulostuskerrat (AUC in 7 days: 26,6 vs. 44,1; p = 0,02). Oktreotidi oli loperamidia tehokkaampi kemoterapian aiheuttamassa ripulissa (Cascinu ym. ripulin loppu 19 vs. 5 potilasta; Gebbia ym. 83 vs. 31 %). Luuydinsiirtopotilaiden tutkimuksessa ei ollut eroa.

Garciam ym. HIV-potilaiden tutkimuksessa oktreotidi oli tehokkaampi kuin loperamidi + difenoksylaatti (ulostuskerrat 2,1 ± 1,6 vs. 7 ± 3 sekä ulosteen määrässä 485 ± 480 vs. 1,080 ± 420 ml/vrk, p < 0,05) 10 päivässä. Saliba ym. kohorttitutkimuksessa loperamidi + acetorphan oli tehokkaampi kuin acetorphan yksin (ripuli loppui 48 tunnissa 90 vs. 36 %).

Tutkijoiden loppupäätelmä oli, että näiden tutkimusten perusteella ei voida antaa suosituksi loperamidin käytöstä palliatiivisessa hoidossa olevien potilaiden ripulin hoidosta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentit

«Pastrana T, Meißner W. [Treatment of diarrhea with...»1: Tasokas tutkimus, alkuperäistutkimukset vanhoja ja pääasiallisesti selvittivät loperamidin tehoa syövän hoitojen aiheuttamassa ripulissa.

Kirjallisuutta

  1. Pastrana T, Meißner W. [Treatment of diarrhea with loperamide in palliative medicine. A systematic review]. Schmerz 2013;27:182-9 «PMID: 23475156»PubMed