Takaisin

Saattohoitopotilaan ahdistusoireiden lääkehoito

Näytönastekatsaukset
Sami Räsänen ja Ari Matila
16.2.2018

Näytön aste: D

Anksiolyyteillä voitaneen helpottaa kuolevan potilaan ahdistusta, mutta tutkimusnäyttöä ei ole.

Vuonna 2012 julkaistussa Cochrane-katsauksessa «Candy B, Jackson KC, Jones L ym. Drug therapy for ...»1 haettiin prospektiivisia, satunnaistettuja tutkimuksia, joissa tutkittiin ahdistuneisuusoireiden lääkehoitoa palliatiivisessa hoidossa käytettävillä lääkkeillä, joilla hoidetaan ahdistuneisuutta.

Tutkimuksia löytyi kaikkiaan 8, mutta yksikään niistä ei täyttänyt katsauksen sisäänottokriteereitä. Katsauksen johtopäätöksenä todettiin, että ei ole riittävästi tutkimustietoa, jotta voisi luotettavasti arvioida tutkimusnäyttöön perustuvaa lääkehoidon tehoa palliatiivisessa hoidossa olevien potilaiden ahdistuneisuuteen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Candy B, Jackson KC, Jones L ym. Drug therapy for symptoms associated with anxiety in adult palliative care patients. Cochrane Database Syst Rev 2012;10:CD004596 «PMID: 23076905»PubMed