Rekommendationer

Uppdaterad 16.9.2020

De svenskspråkiga God medicinsk praxis-rekommendationerna har översatts från de finska God medicinsk praxis-rekommendationerna. Om det finns skillnader i texterna gäller den uppdaterade finskspråkiga versionen.

Faryngotonsillit (halsfluss)
Publicerad:  September 2020

Visdomständer
Publicerad:  September 2020

Minnessjukdomar
Publicerad:  Juni 2018

Funktionsstörningar i käksystemet (TMD)
Publicerad:  November 2014

Läs mera om finansieringen av översättningar