Citering

Uppdaterad 29.3.2019

God medicinsk praxis-rekommendationerna får citeras enligt god sed i behövlig omfattning, men alltid med källhänvisning:

  • Hemsidans internetadress bör synas vid all återpublicering i formen: www.kaypahoito.fi
  • Hänvisning med index är tillåten enligt god sed som en del av annan text

Hänvisning i text: (Förmaksflimmer: God medicinsk praxis-rekommendation, 2017)

I litteraturförteckning: Förmaksflimmer. God medicinsk praxis-rekommendation. Arbetsgrupp tillsatt av Finska Läkarföreningen Duodecim och Kardiologiska föreningen i Finland: Finska Läkarföreningen Duodecim, 2017 (hänvisning 3.3.2018). Tillgänglig på Internet: www.kaypahoito.fi

På dia: Förmaksflimmer: God medicinsk praxis-rekommendation, 2017 (hänvisning 3.3.2018). www.kaypahoito.fi

Vid återgivning av en tabell eller figur ska de synas som sådana och källan bör anges under bilden i samma form som på dia. Vid citering bör alltid den senast uppdaterade versionen användas. Den hittas på våra hemsidor, www.kaypahoito.fi, och kan läsas fritt utan lösenord.