Avstå klokt-rekommendationer (Choosing Wisely Finland)

Uppdaterad 10.6.2020

Hälsovårdens effektivitet, produktivitet och säkerhet kan förbättras genom att systematisk avstå från att använda omoderna metoder som inte är evidensbaserade.

För att stödja det kloka beslutsfattandet av diagnostiska undersökningar och vårdbeslut, har God medicinsk praxis-redaktionen utarbetat en modell samt genomfört ett pilotprojekt för Avstå klokt-rekommendationer under hösten 2016. Arbetet med dessa rekommendationer fortsätter.

Läs mer om Avstå klokt-rekommendationerna (på finska)

Mer information om Choosing Wisely, se www.choosingwisely.org