För patienter

Patientversionerna presenterar innehållet av God medicinsk praxis-rekommendationerna som kortfattade sammanställningar och på standardspråk.

Publicerad: 06.05.2013
Publicerad: 03.03.2014
Publicerad: 10.12.2018
Publicerad: 08.04.2013
Publicerad: 06.06.2011
Publicerad: 03.11.2016
Publicerad: 30.01.2019
Publicerad: 02.09.2019
Publicerad: 06.03.2019
Publicerad: 11.01.2016
Publicerad: 13.04.2015
Publicerad: 26.09.2007
Publicerad: 24.01.2013
Publicerad: 06.06.2011
Publicerad: 04.06.2017
Publicerad: 17.09.2018
Publicerad: 12.03.2018
Publicerad: 24.04.2017
Publicerad: 28.09.2015
Publicerad: 03.10.2018
Publicerad: 07.11.2014
Publicerad: 06.03.2019
Publicerad: 27.03.2017
Publicerad: 12.04.2016
Publicerad: 11.06.2019
Publicerad: 25.09.2017
Publicerad: 17.03.2015
Publicerad: 20.06.2019
Publicerad: 16.08.2016
Publicerad: 02.08.2013
Publicerad: 09.12.2016
Publicerad: 03.05.2017
Publicerad: 09.12.2015
Publicerad: 27.09.2017
Publicerad: 25.05.2016
Publicerad: 20.01.2015
Publicerad: 08.05.2019
Publicerad: 11.06.2015