Återpublicering

Uppdaterad 29.4.2021

God medicinsk praxis-rekommendationerna får citeras enligt god sed i behövlig omfattning med källhänvisning. För mer information, se Citering.

Återpublicering av figurer och tabeller kräver alltid tillstånd och överenskommelse om användningsvillkor.

Om man vill publicera en viss rekommendation, sammandrag eller patientversion i sin helhet (särtryck), krävs tillstånd och överenskommelse om användningsvillkor. Det är bra att räkna med åtminstone en månads tid för behandlingen av tillståndet.

För mer information, vänligen kontakta God medicinsk praxis-redaktionen via e-post kaypahoito[at]duodecim.fi