Uudelleenjulkaisu

Päivitetty 18.12.2020

Suosituksen tai sen osien uudelleenjulkaisu

Käypä hoito -suosituksista on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa kuitenkin niin, että lähde on ilmoitettava. Katso suositeltavat käytännöt viittausohjeista.

Kuvien ja taulukoiden uudelleenjulkaisuun on aina pyydettävä erillinen lupa.

Mikäli tietty suositus, tiivistelmä tai potilasversio halutaan julkaista kokonaisuudessaan (eripainos), julkaiseminen edellyttää lupaa ja käyttöehdoista sopimista. Luvan käsittelyyn on hyvä varata aikaa vähintään yksi kuukausi.

Lupa-asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä toimituspäällikkö Raija Sipilään (etunimi.sukunimi@duodecim.fi).