PROSHADE-hanke

Päivitetty 15.4.2021

Duodecimin Käypä hoito on mukana PROSHADE-hankkeessa, jossa kehitetään taloudellisen ja vaikuttavuustiedon sekä potilaiden tuottaman tiedon käyttöä päätöksenteossa.

Hankkeessa tutkitaan ja arvioidaan jaetun päätöksenteon käytäntöjä terveydenhuollon organisaatioissa ja potilaiden hoitopäätöksissä.

Hankkeen toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto ja Duodecim.

Lue lisää proshade.fi>>