Sepelvaltimotauti-neuvottelukunta

Päivitetty 4.2.2021

Neuvottelukunta vastaa sepelvaltimotautiin liittyvien Käypä hoito -suositusten sisällöstä.

Jäsenet ja sidonnaisuusilmoitukset:

Anna-Mari Hekkala
Lääketieteen tohtori, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri
Päätoimi: Ylilääkäri, Suomen Sydänliitto ry
Sivutoimet: Yksityinen ammatinharjoittaja, Lääkärikeskus Aava
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Suomen kardiologinen seura, hallituksen jäsen;
Suomen verenpaineyhdistys, hallituksen jäsen
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: Kansallinen laaturekisterihanke, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ohjausryhmän jäsen; Savuton Suomi 2030 verkosto, jäsen
Muut sidonnaisuudet: –

Kari Kaikkonen
Lääketieteen tohtori, kardiologian erikoislääkäri
Päätoimi: Kardiologian apulaisylilääkäri, OYS
Sivutoimet: Kardiologi, Oulun Sydänkeskus
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Suomen Kardiologinen Seura, hallituksen jäsen; PPSHP Eettinen toimikunta, jäsen
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
Muut sidonnaisuudet: Tutkimus- ja kehitystyö: Novartis, Sanofi, Orion; Koulutustoiminta: Amgen, AstraZeneca, Bayer, Boehringer-Ingelheim, EPS Vascular, Novartis, Sanofi, Vifor Pharma; Kongressit ja seminaarit: Amgen, Bayer, Boehringer-Ingelheim, Orion; osakas, Kardiologi, Oulun Sydänkeskus; osakeomistus, Ab Hur Oy

Johanna Keränen
Sairaanhoitaja, sisätauti-kirurgia
Päätoimi: PPSHP, OYS, Kardiologian osasto, sydänhoitaja/sairaanhoitaja
Sivutoimet: –
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Suomen kardiologiset hoitajat, hallitus
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
Muut sidonnaisuudet: Koulutustoiminta: Sydänliitto, Digi TULPPA hankkeessa asiantuntijana, Boehringer Ingelheim, Amgen

Jorma Komulainen
LT, dosentti, lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri
Päätoimi: Käypä hoito -suositusten päätoimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Sivutoimet: Konsultoiva lastenendokrinologi, Etelä-Karjalan keskussairaala; Cochrane Finland johtaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Guidelines International Network Nordic ohjausryhmän jäsen (2012–2019)
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: Kelan sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan jäsen (2012–2018); Fimean HTA neuvottelukunnan jäsen (2013–2016); Fimean lääkeinformaatioverkoston ohjausryhmän jäsen; STM:n palveluvalikoimaneuvoston vakituinen asiantuntija; STM:n valtakunnallinen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmän jäsen; STM:n palvelutuotannon kehittämisryhmän pysyvä asiantuntija; THL:n Toimia ohjausryhmän jäsen
Muut sidonnaisuudet: Väestöliitto, hallituksen jäsen; ITLA, hallituksen varajäsen

Päivi Korhonen
LT, yleislääketieteen ja sisätautien erikoislääkäri
Päätoimi: yleislääketieteen professori, Turun yliopisto
Sivutoimet: ylilääkäri, Perusterveydenhuollon yksikkö, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri;
erikoislääkäri, Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Suomen Verenpaineyhdistys, hallituksen jäsen; Suomen Lääketieteen Säätiö, stipendivaliokunta; Satakunnan Sydänpiiri, lääketieteellisen asiantuntijajaoksen puheenjohtaja
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa:
Muut sidonnaisuudet: Koulutustoiminta: Kustannus Oy Duodecim, Orion Oy

Markku Kuisma
LT, dos, anestesiologia
Päätoimi: Linjajohtaja, ensihoito, HUS Akuutti, HUS
Sivutoimet: Valviran pysyvä asiantuntija
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: EMS Leadership Network jäsen
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
Muut sidonnaisuudet: –

Urpo Loukkola
Päätoimi: Eläkkeellä
Sivutoimet: –
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: –
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
Muut sidonnaisuudet: –

Heidi Mahrberg
Fysioterapeutti AMK
Päätoimi: Fysioterapeutti/Palveluvastaava Tays Sydänsairaala
Sivutoimet: Toiminimi Heidi Mahrberg, yksityisvastaanotto Tays Sydänsairaalalla
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Tays Sydänsairaalan työsuojeluvaltuutettu, Suomen Sydänfysioterapeutit ry puheenjohtaja 2011–2019
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
Muut sidonnaisuudet: –

Tuula Meinander
LL, BSc, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, terveydenhuoltoon erikoistuva lääkäri
Päätoimi: Toimintopäällikkö, osastonylilääkäri, Hämeenlinnan ja Riihimäen Sydänsairaala
Sivutoimet: Käypä hoito -toimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim; Tohtorikoulutettava, Tampereen yliopisto, Oikeuslääketiede; Yksityislääkäri, Tays Sydänsairaala, Sydänääni-lehden toimittaja ja nettitoimittaja, Suomen Kardiologinen Seura
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Luottamusvaltuutettu, Tays Sydänsairaala (alkaen 2018), Luottamusmies Pshp/Tays (2014–2015), Suomen Lääkäriliiton Tampereen Edunvalvontavaliokunnan jäsen (2013–2014)
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Guidelines International Network Nordic -työryhmän jäsen
Muut sidonnaisuudet: –

Kari Niemelä
LKT, dos. prof. sisät. ja kard.el. eMBA
Päätoimi: Tj, johtava lääkäri Sydänsairaala
Sivutoimet: –
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: –
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
Muut sidonnaisuudet: –

Petja Orre
Lääketieteen lisensiaatti, terveydenhuollon erikoislääkäri
Päätoimi: Johtava ylilääkäri, Kerava (johtava lääkäri, PerusTerveys Helsinki Oy; ylilääkäri, Vantaa)
Sivutoimet: –
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Duodecim, viestintävaliokunnan jäsen; Nuorten Lääkärien yhdistys, hallituksen jäsen
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
Muut sidonnaisuudet: Koulutustoiminta: Boehringer Ingelheim, Pfizer, Bayer; Healthfund Finland Oy, hallituksen jäsen ja osakas; Nuori Lääkäri Oy, hallituksen jäsen

Ari Palomäki
LL, sisätautien erikoislääkäri, akuuttilääketieteen erikoislääkäri
Päätoimi: Tulosalueylilääkäri, Kanta-Hämeen keskussairaala, Konservatiivinen tulosalue; ylilääkäri, Kanta-Hämeen keskussairaala, Päivystysklinikka
Sivutoimet: Akuuttilääketieteen professori, Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Puheenjohtaja, Suomen Akuuttilääketieteen Yhdistys ry.;jäsen, European Society for Emergency Medicine, Council; jäsen, European Society for Emergency Medicine, Research Committee; jäsen, UEMS (European Specialist Association), Section and Board of Emergency Medicine
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: Lukuisat kehityshankkeet Kanta-Hämeen maakunnan/sairaanhoitopiirin alueella ja puitteissa; Tähtisairaala-yhteistyö (Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Etelä-Pohjanmaa)
Muut sidonnaisuudet: Hallituksen puheenjohtaja, Hämeen Kanta Oy (ei th-alan toimintaa);
hallituksen puheenjohtaja, Suomen lääketieteellinen informaatiopalvelu Oy (oma pienyritys muutaman ystävän kanssa, th-alan luentoja ym.); hallituksen jäsen, PAL Finland Oy (tuotekehitys, maahantuonti ja tukkumyynti, mm. sairaalatarvikkeiden – hengityssuojaimet ym. – maahantuontia). (Millään näistä yrityksistä ei ole sydän- ja verenkiertoelinten sairauksiin liittyvää toimintaa, joka muodostaisi sidonnaisuuksia); Koulutustoiminta: Bayer Nordic Suomi Oy, Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab, Pfizer Finland Oy, Sanofi Oy

Hannu Parikka
LT
Päätoimi: Erikoislääkäri, apulaisylilääkäri HUS, Sydän- ja keuhkokeskus Sydäntutkimusosasto
Sivutoimet: Yksityislääkäri Terveystalo, Mehiläinen, Coronaria, HYKSin oy
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Suomen Liikennelääketieteen yhdistys, hallituksen varapuheenjohtaja
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
Muut sidonnaisuudet: Tutkimus ja kehitystyö: Abbott; koulutustoiminta: Biosense-Webster, Pfizer, BMS, Abbott, Duodecim, Suomen lääkäriliitto, Suomen Kardiologinen Seura, Suomen Liikennelääketieteen yhdistys; kongressit ja seminaarit: Biotronik, Biosense-Webster, Boehringer-Ingelheim

Pekka Porela
Dosentti, kardiologian erikoislääkäri
Päätoimi: Tyks/Sydänkeskus, osastonylilääkäri
Sivutoimet: –
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: –
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
Muut sidonnaisuudet: Koulutustoiminta: Bayer

Essi Ryödi
LL, sisätautien erikoislääkäri, kardiologian erikoislääkäri, LT
Päätoimi: Erikoislääkäri, TAYS Sydänsairaala
Sivutoimet: Erikoislääkäri, toimitusjohtaja, Sydänlääkäri Essi Ryödi Oy (kardiologin yksityisvastaanotto, luennointi, opetus- ja asiantuntijatehtävät)
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Hallituksen varasihteeri, Suomen Kardiologinen seura, 2016–2018; Hallituksen puheenjohtaja, Suomen kardiologinen Seura, 2018–2020; Edellinen puheenjohtaja, 2020–2022
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
Muut sidonnaisuudet: Tutkimus ja kehitystyö: Duodecim Oy, koulutustoiminta: NovoNordisk, BMS-Pfizer allianssi, Bayer, Zora Biosciences, Suomen kardiologinen Seura, MSD, kongressit ja seminaarit: Boston Scientific, Abbot

Ilkka Tierala
LL, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri
Päätoimi: Osastonlääkäri, Hyks, Meilahden Sairaala, Sydäntutkimusosasto
Sivutoimet: –
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: –
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
Muut sidonnaisuudet: –

Antti Valtola
LL, kirurgian, sydän- ja rintaelinkirurgian erikoislääkäri
Päätoimi: Erikoislääkäri, KYS, Sydänkeskus
Sivutoimet: Konsultti, Satucon Oy
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Suomen Thoraxkirurgiyhdistys, hallituksen jäsen; Suomen Kardiologinen Seura, hallituksen jäsen
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
Muut sidonnaisuudet: Satucon Oy, koulutustoiminta: Oy Eli Lilly Finland Ab, kongressit ja seminaarit: Abbott Finland Oy, Edwards Lifesciences Nordic Oy, Grex Medical Oy, Johnson & Johnson Finland Oy