Diabetes-neuvottelukunta

Päivitetty 4.2.2021

Neuvottelukunta vastaa diabetekseen liittyvien Käypä hoito -suositusten sisällöstä.

Jäsenet ja sidonnaisuusilmoitukset:

Tapani Ebeling
Endokrinologian ja sisätautien erikoislääkäri. diabeteksen hoidon, terveydenhuollon tietotekniikan ja haavanhoidon erityispätevyydet. LT, sisätautiopin dosentti
Päätoimi: Osastonylilääkäri, OYS, Medisiininen tulosalue, Sisätautien ja keuhkosairauksien vastuualue, endokrinologian toimiala
Sivutoimet: Yksityisvastaanotto/Lääkärikeskus Mehiläinen Oulu, Satucon Oy:n työntekijänä ja pienosakkaana
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: –
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: PPSHP:n diabetesosaamiskeskus -hanke. Projektiryhmä 2014–2018 ja ohjausryhmä 2017–2018; Virtuaalisairaalan Diabetestalo-hanke 2016-, ohjausryhmä 2017-; Virtuaalisairaalan PPSHP:n kehitystyöryhmä 2017–2019
Muut sidonnaisuudet: Koulutustoiminta: Amgen, AstraZeneca, Ipsen, Kansallinen diabetes-jalka -symposiumi 2019, MSD Finland Oy, Mundipharma, Novartis, Novo Nordisk Farma, Oulun Duodecim –seura (Pohjolan Lääkäripäivät 2020), Suomen Kilpirauhasliitto ry 2018; Kongressit ja seminaarit: ECE 2018 (IPSEN), 4th Hot Topics in NET – A Nordic & Baltic Scientific NET Symposium 21.09.2018 (IPSEN), FINNETS 2019 (IPSEN), Erasmus MC, Rotterdam, the Netherlands. 1.-3.4.19, NET-koulutus (IPSEN), FINNETS 2020 (Novartis)

Mikko Honkasalo
LL, yleislääketieteen erikoislääkäri. LT, diabeteksen hoidon erityispätevyys
Päätoimi: Konsultoiva diabeteslääkäri ptky Karviainen alkaen 2003 ja jatkuu edelleen. Terveyskeskuslääkäri Nurmijärven terveyskeskuksessa 4.1.1984 – 31.12.2018 Terveyskeskuslääkäri sotekuntayhtymä Keusotessa 01.01.2019 – 06.02.2020
Sivutoimet: –
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Insuliininpuutosdiabeteksen KH-työryhmä
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
Muut sidonnaisuudet: Koulutustoiminta: Astrazeneca, Sanofi, Novonordisk, Abbott, Medtronic. Kongressit ja seminaarit: Astrazeneca, kaksi yrityksen omaa koulutustilaisuutta Göteborgissa (tammikuu 2019 ja tammikuu 2020); EASD 20187; Mukana kliinisissä lääketutkimuksissa tehden yhteistyötä Bayer Oy:n kanssa. Tällä hetkellä olen mukana kolmessa lääketutkimuksessa, joista yksi on juuri loppumassa, yksi vastikään alkanut ja yksi aloituskokousvaiheessa. Toisena yhteistyökumppaninani on Diagnos Oy.

Pirjo Ilanne-Parikka
LT, sisätautien erikoislääkäri, diabeteksen hoidon erityispätevyys
Päätoimi: Ylilääkäri, osa-aikainen, Suomen Diabetesliitto
Sivutoimet: Terveyskylän Diabetestalon projektipäällikkö / VSSHP; yksityinen ammatinharjoittaja; Kustannus Oy Duodecim Diabetes -kirjan päätoimittaja ja kirjoittaja
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: –
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: THL Terveydenhuollon Kansalliset Laaturekisterit, Diabetesryhmä 2017–2019, THL IMPRO -hankeen ohjausryhmä, THL FinDM rekisterin ohjausryhmä
Muut sidonnaisuudet: Osana omaa toimea kehityshankkeita ja koulutusyhteistyötä diabetesalan yritysten kanssa

Risto Kaaja
LKT, sisätautien erikoislääkäri, diabeteshoidon erityispätevyys, Clinical Hypertension Specialist (ESH)
Päätoimi: Sisätautiopin professori (emeritus), Turun yliopisto; tutkijalääkäri TYKS 2020 alkaen
Sivutoimet: Ylilääkäri (ent.), TYKS, äpkl ja diabetespkl
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: –
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
Muut sidonnaisuudet: Koulutustoiminta: Erasmus Teacher Exchange program, University of Otago, Christchurch, Uusi Seelanti; esitelmiä aiheesta Krooniset Sairaudet ja Raskaus 10/2019. Kongressit ja seminaarit: 2018 EASD (European Association of Study of Diabetes, Munchen,MSD;  2019 EASD, Barcelona, Sanofi

Jorma Komulainen
LT, dosentti, lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri
Päätoimi: Käypä hoito -suositusten päätoimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Sivutoimet: Konsultoiva lastenendokrinologi, Etelä-Karjalan keskussairaala; Cochrane Finland johtaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Guidelines International Network Nordic ohjausryhmän jäsen (2012–2019)
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: Kelan sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan jäsen (2012–2018); Fimean HTA neuvottelukunnan jäsen (2013–2016); Fimean lääkeinformaatioverkoston ohjausryhmän jäsen; STM:n palveluvalikoimaneuvoston vakituinen asiantuntija; STM:n valtakunnallinen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmän jäsen; STM:n palvelutuotannon kehittämisryhmän pysyvä asiantuntija; THL:n Toimia ohjausryhmän jäsen
Muut sidonnaisuudet: Väestöliitto, hallituksen jäsen; ITLA, hallituksen varajäsen

Anssi Lehto
Päätoimi: Eläkkeellä
Sivutoimet: –
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: –
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
Muut sidonnaisuudet: –

Tuula Meinander
LL, BSc, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, terveydenhuoltoon erikoistuva lääkäri
Päätoimi: Toimintopäällikkö, osastonylilääkäri, Hämeenlinnan ja Riihimäen Sydänsairaala
Sivutoimet: Käypä hoito -toimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim; Tohtorikoulutettava, Tampereen yliopisto, Oikeuslääketiede; Yksityislääkäri, Tays Sydänsairaala, Sydänääni-lehden toimittaja ja nettitoimittaja, Suomen Kardiologinen Seura
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Luottamusvaltuutettu, Tays Sydänsairaala (alkaen 2018), Luottamusmies Pshp/Tays (2014–2015), Suomen Lääkäriliiton Tampereen Edunvalvontavaliokunnan jäsen (2013–2014)
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Guidelines International Network Nordic -työryhmän jäsen
Muut sidonnaisuudet: –

Kaj Metsärinne
Sisätautiopin ja nefrologian dosentti
Päätoimi: TYKS Munuaiskeskus, ylilääkäri
Sivutoimet: Terveystalo Pulssi Turku, yksityislääkäri
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Diabeteksen munuaistauti KH-työryhmän pj, Kohonnut verenpaine KH-työryhmän jäsen
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
Muut sidonnaisuudet: Tutkimus ja kehitystyö: Bayer Oy, Novo Nordisk Ab. Koulutustoiminta: Bayer Oy, Boehringer Ingelheim Oy, Mundipharma Oy, ViforPharma Oy

Päivi Miettinen
Lastentautien erikoislääkäri, lastenendokrinologi, dos
Päätoimi: HUS hall. ylilääkäri, lasten ja nuorten toimiala
Sivutoimet: Diabetestutkijat ja diabetologit hallitus; Valvira, asiantuntija; Suomen urheilun edistämiskeskus, anti-doping toimikunta
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Valvira, asiantuntija
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
Muut sidonnaisuudet: –

Leo Niskanen
Lääketieteen kandidaatti, lääketieteen lisensiaatti, sisätautien erikoislääkäri, geriatrian erikoislääkäri (sisätaudit), lääketieteen ja kirurgian tohtori, sisätautiopin dosentti, endokrinologian (sisätaudit) erikoislääkäri, diabeteksen hoidon erityispätevyys, haavan hoidon erityispätevyys
Päätoimi: Osastonylilääkäri PHKS (osa-aikainen) 01.03.2020 alkaen. Ylilääkäri, endokrinologia, Vatsakeskus, HUS 3.2.2015-29.02.2020 Sitä ennen Fimea, Lääketurva- ja informaatioyksikön päällikkö
Sivutoimet: Savonlinnan keskussairaala, Sosteri, endokrinologian erikoislääkäri; Mehiläinen Kuopio, ammatinharjoittaja; Eiran sairaala, ammatinharjoittaja
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Duodecim, puheenjohtaja (erovuorossa 2020); Diabetestutkimussäätiö, tieteellinen neuvottelukunta, jäsen (erovuorossa 2019); Suomen Lääketieteen Säätiö, neuvottelukunta, jäsen (erovuorossa 2019); Duodecim, puheenjohtaja (erovuorossa 2020); Diabetestutkimussäätiö, tieteellinen neuvottelukunta, jäsen (erovuorossa 2019); Suomen Lääketieteen Säätiö, neuvottelukunta, jäsen (erovuorossa 2019); Käypä hoito, Diabeteksen munuaistauti, jäsen; Osteoporoosin Käypä Hoito, pj; Kustannus Oy Duodecim, hallituksen pj; Käypä hoito, Diabeteksen munuaistauti, jäsen; Diabetes neuvottelukunta, jäsen, Osteoporoosin Käypä hoito, pj; Kustannus Oy Duodecim, hallituksen pj
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: Valtion Ravitsemusneuvottelunta, Elintarvikkeiden täydennystyöryhmä, puheenjohtaja 2020–>
Muut sidonnaisuudet: Tutkimus ja kehitystyö: Novo Nordisk (HYKS-instituutille tutkimusrahoitus faasi   II tutkimuksesta); Novo Nordisk (PHHYKY – Select-tutkimus, Lahden keskuksen vastaava tutkija). Koulutustoiminta: Novo Nordis, Sanofiaventis, Eli Lilly, Boehringer-Ingelheim, Astra Zeneca, MSD, Mundipharma, Amgen, Bayern. Kongressit ja seminaarit: Novo Nordisk, Sanofi, Ipsen, Amgen, MSD

Marja Riitta Rautavirta
Sis-Kir sairaanhoitaja, asiantuntijakoulutuksena diabeteshoitajan vaatimukset täyttävät osaamiskoulutukset
Päätoimi: Diabeteshoitaja Satasairaala (Satakunnan sairaanhoitopiiri)
Sivutoimet: Tutkimushoitajana lääketutkimuksissa
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: –
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
Muut sidonnaisuudet: Tutkimus ja kehitystyö: Tutkimustyön puitteissa toiminut tutkimushoitajana Novo Nordiskin ja Sanofin lääketutkimuksissa. Koulutustoiminta: Novo Nordisk Farma OY, Nordic Infucare. Kongressit ja seminaarit: Novo Nordisk Farma OY, Medtronic Finland Oy, Abbott Diabetes Care

Leena Rosenberg-Ryhänen
Päätoimi: Eläkkeellä
Sivutoimet: –
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: –
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
Muut sidonnaisuudet: –

Ursula Schwab
FT, kliininen ravitsemustiede ja ravitsemusterapia
Päätoimi: Professori (ravitsemusterapia), Itä-Suomen yliopisto, Lääketieteen laitos, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö
Sivutoimet: Ravitsemusterapeutti, Kuopion yliopistollinen sairaala, Medisiininen keskus, Endokrinologia ja kliinisen ravitsemuksen poliklinikka; puheenjohtaja, Suomen Akatemia, Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Suomen Sydänliitto, ravitsemuksen asiantuntijaryhmän jäsen; Valtion ravitsemusneuvottelukunta, jäsen; Keliakialiitto, asiantuntijaryhmän jäsen ja ravitsemuksen asiantuntijaryhmän jäsen; Valvira, pysyvä asiantuntija  
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
Muut sidonnaisuudet:

Paula Summanen
LKT (1990), dosentti (1997), silmätautien erikoislääkäri (1987), Helsingin yliopisto
Päätoimi: Osastonylilääkäri, HUS/HYKS Pää- ja kaulakeskus, Silmätaudit
Sivutoimet: Vuokrattuna yllä olevasta Helsingin kaupungin diabeettisen retinopatian seulonta- ja seurantakuvauksen silmälääkäriksi
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Käypä hoito Diabeettinen retinopatia -työryhmän puheenjohtaja
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: LL Marianne Ala-Kauhaluoman väitöskirjan toinen ohjaaja (aiheena Silmä ja kaulavaltimotauti: muutokset ennen ja jälkeen endarterektomiaa)
Muut sidonnaisuudet: Tutkimus ja kehitystyö: 2019 ja 2020 Glaukoomatukisäätiö LUX ja 2018/2019 Silmä- ja kudospankkisäätiö. Koulutustoiminta: palkkio HUS:n Silmäklinikan ja HY:n järjestämän valtakunnallisen koulutuksen luennoista ja ryhmäopetuksista Santenilta. Tekijäpalkkioita Kustannusosakeyhtiö Duodecimilta 2018–2020 ja Kandikustannukselta2020. Palkkio Diabeettisen retinopatian tunnistamisen verkkokurssin tekemiseen osallistumisesta Kustannusosakeyhtiö Duodecimilta 2020. Orionin osakkeita.

Hilkka Tirkkonen
Yleislääketieteen erikoislääkäri, diabeteksen hoidon erityispätevyys
Päätoimi: Outokummun terveysasema, terveyskeskuslääkäri; Outokummun ja Polvijärven terveysasemat, ylilääkäri (2018–2020)
Sivutoimet: PK-terveys Joensuu, lääkäri n. 1pv/vko
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Suomen Diabetesliiton lääkärineuvosto, jäsen; Diabeteksen Käypä hoito -neuvottelukunta, jäsen
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
Muut sidonnaisuudet: Koulutustoiminta: Amgen

Tiinamaija Tuomi
LKT, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri
Päätoimi: HUS, osastonylilääkäri
Sivutoimet: Folkhälsanin tutkimuskeskus, Samfundet Folkhälsan, tutkimusryhmän johtaja; Suomen Molekyylilääketieteen Instituutti FIMM, Helsingin yliopisto, tutkimusjohtaja; Lundin yliopisto, Ruotsi, adjungerad professor
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: THL Biopankin tieteellinen ohjausryhmä; Virtuaalisairaalan Diabetestalo, ohjausryhmä
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
Muut sidonnaisuudet: Tutkimus ja kehitystyö: Regeneron Genetics Center LLC