Potilaat mukaan Käypä hoito -suositusten laatimiseen

Päivitetty 11.10.2021

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Käypä hoito -toimitus, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ja joukko kansanterveys- ja potilasjärjestöjä ovat alkuvuonna 2020 käynnistäneet kolmivuotisen hankkeen Potilaat mukaan Käypä hoito -suositusten laatimiseen. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Hankkeen aikana selvitetään, miten potilaat ja heidän läheisensä voivat osallistua Käypä hoito -suositustyöhön.  Tällä tavoin pyritään lisäämään Käypä hoito -suositusten merkityksellisyyttä potilaille ja varmistaa hoitosuositusten korkea laatu. 


Materiaaleja potilasedustajille

Potilasedustajien käsikirja (Hoitosuositustyöryhmien käsikirja, osa III)
Käypä hoito -toimitus, Potilaat mukaan -hanke
2021, lisätty 12.2.2021

Huoneentaulut potilasedustajille – Potilaiden osallisuuden toimintatavat (PDF)

Näyttöön perustuvan lääketieteen perusteet potilasedustajille (videot):


Julkaisuja

Selvitys erilaisista tavoista ottaa potilaita mukaan hoitosuositusten laatimiseen
2020 | PDF

Raportti: Potilasjärjestöjen haastattelut
2020 | PDF

Raportti: Kysely Käypä hoito -suositusten tunnettuudesta potilasjärjestöjen jäsenille
2020 | PDF


Uutisia ja blogeja

Potilaat tuovat arvokkaita näkökulmia Käypä hoito -suositusten potilasversioiden sisältöön
Blogi 11.10.2021

Lääkäri päättää ja potilas päättää – tavoitteena yhteisymmärrys
Blogi 17.8.2021

Potilaat mukaan -hanke tuo potilaan äänen kuuluviin hoitosuositustyössä
Uutinen 22.6.2021

Potilaan ääni mukaan hoitosuositustyöhön – konstit on monet
Blogi 9.11.2020

Potilaat mukaan hoitosuosituksiin – kokemuksia ja yhteistyötä
Blogi 10.6.2020

Potilaat mukaan!
Blogi 13.2.2020

Potilaan näkökulma vahvistuu jatkossa Käypä hoito -suosituksissa
Uutinen 10.2.2020


Yhteistyössä mukana

ADHD-liitto
Allergia-, iho- ja astmaliitto
Autismiliitto
Diabetesliitto
Hengitysliitto
Kipukapina
Luustoliitto
Mielenterveyden keskusliitto
Migreeniyhdistys
Neuroliitto
Psoriasisliitto
Suomen Autismikirjon yhdistys
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia
Suomen Kipu ry
Suomen Syöpäyhdistys
Sydänliitto
Syömishäiriöliitto