Pidetyt koulutukset

Päivitetty 24.5.2019

Käypä hoito -toimituksen järjestämien koulutustilaisuuksien luentoesitykset julkaistaan luennoitsijan luvalla koulutustilaisuuden jälkeen.

Seminaarit

Tutkimustiedon kriittinen arviointi