Pidetyt koulutukset

Päivitetty 30.9.2020

Käypä hoito -toimituksen järjestämien koulutustilaisuuksien luentoesitykset julkaistaan luennoitsijan luvalla koulutustilaisuuden jälkeen.

Seminaarit

Tutkimustiedon kriittinen arviointi