Pidetyt koulutukset

Päivitetty 28.2.2020

Käypä hoito -toimituksen järjestämien koulutustilaisuuksien luentoesitykset julkaistaan luennoitsijan luvalla koulutustilaisuuden jälkeen.

Seminaarit

Tutkimustiedon kriittinen arviointi