Hoitosuositustyöryhmien ja potilasedustajien käsikirja

Päivitetty 28.6.2021

Käsikirja on tarkoitettu Käypä hoito -suositusten sekä Lääkärin tietokantojen ja EBMG:n hoitosuositusten laatijoille.

Käypä hoito -suositusten tiedonhakukäytäntö on kuvattu käsikirjan osassa I (Tiedonhaut hoitosuositusta varten).

Käsikirjan osassa II kuvataan tutkimustiedon kriittisen arvioinnin menetelmät.

Potilasedustajien käsikirja on lisätty käsikirjan osaksi III helmikuussa 2021. Se on toimii Käypä hoito -suositustyössä mukana olevien potilasedustajien yleiskielisenä tukena ja koulutusmateriaalina.


Duodecimin hoitosuositustyöryhmien käsikirja
Honkanen M, Jousimaa J, Komulainen J, Kunnamo I, Sipilä R (toim.)
2016, osa I päivitetty 2.12.2019, osa III lisätty 12.2.2021

Käypä hoito -suosituksen laatimisen prosessikuvaus ja sen osaprosessit
Käypä hoito -toimitus
2012, tarkastettu 6/2021