Hoitosuositustyöryhmien käsikirja

Päivitetty 26.6.2020

Käsikirja on tarkoitettu Käypä hoito -suositusten sekä Lääkärin tietokantojen ja EBMG:n hoitosuositusten laatijoille.

Käypä hoito -suositusten tiedonhakukäytäntö on kuvattu käsikirjan osassa I (Kirjallisuushaut hoitosuositusta varten).

Käsikirjan osassa II kuvataan tutkimustiedon kriittisen arvioinnin menetelmät.


Duodecimin hoitosuositustyöryhmien käsikirja
Honkanen M, Jousimaa J, Komulainen J, Kunnamo I, Sipilä R (toim.)
2016, osa I päivitetty 2.12.2019

Käypä hoito -suosituksen laatimisen prosessikuvaus ja sen osaprosessit
Käypä hoito -toimitus
2012, tarkastettu 6/2020