Valmistuvia suosituksia ja hyväksytyt aihe-ehdotukset

Päivitetty 29.6.2021

Lähikuukausien aikana julkaistavat Käypä hoito -suositukset

Hyväksytyt Käypä hoito -suositusten aihe-ehdotukset

Viestintä Käypä hoito -suosituksista

Käypä hoito -suosituksen sisältöön voi viitata ja siitä voidaan tiedottaa laajasti vasta kun suositus on julkaistu. Tämä on tärkeää siksi, että keskusteltaessa suosituksesta jokaisella keskusteluun osallistuvalla täytyy olla mahdollisuus tutustua suositukseen kokonaisuudessaan.