Valmistuvia suosituksia ja hyväksytyt aihe-ehdotukset

Päivitetty 4.10.2021

Lähikuukausien aikana julkaistavat Käypä hoito -suositukset

  • Elvytys (julkaisuarvio: marraskuu 2021)
  • Raskaudenaikainen kohonnut verenpaine ja pre-eklampsia (julkaisuarvio: marraskuu 2021)
  • Raskausdiabetes (julkaisuarvio: joulukuu 2021)
  • Sepelvaltimotautikohtaus (yhdistetään suositukset ST-nousuinfarkti, Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja ja Sydäninfarktin diagnostiikka) (julkaisuarvio: joulukuu 2021)
  • Astma (julkaisuarvio: joulukuu 2021)

Hyväksytyt Käypä hoito -suositusten aihe-ehdotukset

Viestintä Käypä hoito -suosituksista

Käypä hoito -suosituksen sisältöön voi viitata ja siitä voidaan tiedottaa laajasti vasta kun suositus on julkaistu. Tämä on tärkeää siksi, että keskusteltaessa suosituksesta jokaisella keskusteluun osallistuvalla täytyy olla mahdollisuus tutustua suositukseen kokonaisuudessaan.