Ohje: Miten käytän Käypä hoito -suositusten verkkoversiota?

Päivitetty 15.1.2020

Katso myös Käypä hoito -sivuston ohje- ja esittelyvideot >>

Miten löydän etsimäni suosituksen?

Käypä hoito -suositukset ja potilasversiot on listattu oletusarvoisesti aakkosjärjestyksessä Suositukset- ja Potilaalle -sivuilla. Sivun vasemmasta reunasta löytyvät aihepiirit, joiden mukaan listalle voi valita haluamaansa aihepiiriin liittyvät suositukset ja potilasversiot. Listaa voi rajata myös kirjoittamalla sivulla olevaan hakukenttään alkuosan suosituksen otsikkoa (esimerkiksi diab ).

Käypä hoito -sivuston hakuikkuna löytyy sivuston yläpalkista. Haku kohdistuu suosituksiin ja niiden potilasversioihin, Vältä viisaasti -suosituksiin, näytönastekatsauksiin, lisätietoaineistoihin, kuviin ja muihin sisältöihin. Hakusanana voidaan käyttää suosituksen nimeä, esimerkiksi astma, tai jotakin tekstissä esiintyvää termiä, esimerkiksi verenpaine.

Järjestä-alasvetovalikosta Suositukset- ja Potilaalle-listauksia voi järjestää myös julkaisupäivän mukaan uusimmasta vanhimpaan.

Miten siirryn eri kappaleisiin tai aineistoihin?

Suositussivun oikeassa laidassa olevan sisällysluettelon otsikot toimivat linkkeinä suosituksen eri kappaleisiin. Näin ollen sisällysluettelosta pääsee suoraan haluamaansa tekstikohtaan.

Suosituksen sisällä haku toimii pikanäppäinkomennolla Ctrl + F tai Muokkaa > Etsi tältä sivulta.

Suositus-välilehden lisäksi näytönastekatsauksille, lisätietoa sisältäville artikkeleille ja kuville on omat välilehtensä. Näiltä välilehdiltä näkee kootusti kaikki suositukseen liittyvät artikkelit. Kuvat esitetään kuvagalleriana, jolloin kuvia pääsee selaamaan vasemmalle ja oikealle osoittavista nuolista. Klikkaamalla kuvan alla olevaa otsikkoa pääsee varsinaiseen kuva-artikkeliin.

Suositussivun alaosaan on koottu suosituksen käyttöönottoon liittyviä aineistoja eri otsikoiden alle. Aineistojen otsikot toimivat linkkeinä.

Lisäksi sivun alaosaan on koottu suosituksen käyttöön liittyviä aputoimintoja.

Mitä väriruudut suositustekstin sisällä ovat?

Suositustekstien sisällä on linkkejä, jotka liittyvät kyseiseen suositukseen ja antavat lisätietoja aiheesta. Linkit on numeroitu juoksevalla numeroinnilla. Poikkeuksena ovat näytönastekatsaukset, joissa esiintyvät näytön astetta kuvaavat kirjaimet A–D.

Napsauttamalla linkkiä (väriruutu) se avautuu nähtäväksi ja luettavaksi; ks. linkkien värikoodit. Takaisin suositusartikkeliin pääsee artikkelin yläosan Takaisin-painikkeella tai selaimen Edellinen-painikkeella.

Mitä näytönastekatsaukset ovat?

Käypä hoito -suosituksissa on näytön tieteellistä astetta osoittavia linkkejä, joiden tunnuksena on punaisella väripohjalla oleva kirjain (A–D). Kirjainta napsauttamalla päästään kyseisen kohdan näytön astetta kuvaavaan aineistoon.

Näytönastekatsaukset alkavat aihetta kuvaavalla otsikolla, jota seuraa näytön vahvuutta kuvaava kirjain. Sen alla on väittämä, jota seuraa lyhyt kuvaus alkuperäistutkimuksista tai systemoidusta katsauksesta.

Kirjaimien selitykset löytyvät alla olevasta taulukosta. Sama taulukko avautuu myös näytönastekatsauksessa väittämälauseen yläpuolella olevaa näytönastekoodia (esim. Näytön aste = A) napsauttamalla.

Taulukko 1. Näytön asteen luokitus.

Koodi Aste Huomautukset
A Vahva tutkimusnäyttö Useita menetelmällisesti tasokkaita tutkimuksia, joiden tulokset ovat samansuuntaisia
B Kohtalainen tutkimusnäyttö Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita kelvollisia tutkimuksia
C Niukka tutkimusnäyttö Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus
D Ei tutkimusnäyttöä Asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta, joka ei täytä tieteelliseen tutkimukseen perustuvan näytön vaatimuksia
Kuhunkin suosituslauseeseen liittyy lisäksi arvio tulosten kliinisestä merkittävyydestä, jonka perusteella toimintasuositus on positiivinen, negatiivinen tai suosittaa potilaskohtaista harkintaa.

Mistä löydän PDF-version?

Osasta Käypä hoito -suosituksista käytettävissä on PDF-versio, joka löytyy Suositukset-sivun listauksesta sekä suositusartikkelin lopusta kohdasta Muut versiot.

Mikäli erillistä PDF-versiota ei suosituksesta ole tehty, haluamansa tekstin voi tulostaa PDF-muotoon käyttämällä artikkelien yläosassa olevaa Tulosta-painiketta tai pikanäppäinkommennolla ctrl+P. Avautuvassa tulostusikkunassa valitse vasemmalta kohdasta kohde Tallenna PDF-muodossa.

Miksi kaikista Käypä hoito -suosituksista ei ole PDF-versiota?

Käypä hoito -suositusten päivitysten määrän lisääntyessä PDF- ja verkkoversioiden samansisältöisinä pitäminen on toimituksen nykyisillä resursseilla osoittautunut hankalaksi. Tästä syystä suositusten yhteydessä julkaistavista PDF-versioista ollaan luopumassa sitä mukaa, kun uusia suosituspäivityksiä julkaistaan.

Miten linkitän aihepiirikohtaisiin suosituslistauksiin?

Aihepiirikohtaisiin suosituslistauksiin voidaan linkittää seuraavasti:

  • Siirry sivulle Suositukset
  • Klikkaa haluamaasi aihepiirilinkkiä sivun vasemmassa palkissa, esim. Kuntoutus.
  • Aihepiiristä aukeaa suositusten aihepiirikohtainen lista, josta linkin voi kopioida osoiteriviltä.