Viittaaminen

Päivitetty 18.12.2020

Käypä hoito -suosituksista on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa kuitenkin niin, että lähde on ilmoitettava:

 • Verkkosivun internetosoitteen tulee näkyä kaikissa uudelleenjulkaisuissa muodossa www.käypähoito.fi
 • Viittaaminen alaindeksinä on mahdollista hyvän tavan mukaisesti muun tekstin osana
 • Viitattaessa käytetään Käypä hoito -suosituksen viimeisintä julkaistua versiota

Esimerkkejä

 • Tekstiviite: (Eteisvärinä: Käypä hoito -suositus, 2017)
 • Kirjallisuusluettelo: Eteisvärinä. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu 3.3.2018).  Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
 • Dia: Eteisvärinä: Käypä hoito -suositus, 2014 (viitattu 3.3.2018). www.käypähoito.fi
 • Taulukko: Taulukkoa tai kuviota lainatessa tulee niiden näkyä sellaisenaan, ja lähde tulee ilmoittaa lainauksen alla kuten diassa.
 • Siteeraus: Siteerauksessa tulee aina käyttää viimeisintä päivitettyä versiota, joka löytyy verkkosivuiltamme  www.käypähoito.fi ja on vapaasti luettavissa ilman salasanoja.

Viittaaminen Käypä hoito -suosituksen potilasversioon:

 • Tekstiviite: Kun korva on kipeä (äkillinen välikorvatulehdus lapsilla): Käypä hoito -suosituksen Välikorvatulehdus (lasten äkillinen) potilasversio, 2017
 • Kirjallisuusluettelo: Tarnanen K, Heikkinen T, Laukkala T. Kun korva on kipeä (äkillinen välikorvatulehdus lapsilla). Käypä hoito -suosituksen Välikorvatulehdus (lasten äkillinen) potilasversio. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu 26.1.2018).  Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi

Englanninkielisissä julkaisuissa pätevät samat viittausohjeet:

 • Reference in a text: (Atrial fibrillation: Current Care Guidelines Abstract, 2014)
 • In a list of references: Atrial fibrillation. Current Care Guidelines. Working group set up by the Finnish Medical Society Duodecim and the Finnish Cardiac Society. Helsinki: The Finnish Medical Society Duodecim, 2014 (referred March 3, 2014). Available online at: www.kaypahoito.fi
 • Reference in a slide: Atrial fibrillation: Current Care Guidelines, 2014 (referred March 3, 2014). www.kaypahoito.fi
 • Table: When quoting a table or diagram, they must be entirely visible and the source given underneath the quotation, as with slides.
 • Quotation: Quotations must always refer to the latest updated versions, which are freely available without passwords at our website on www.kaypahoito.fi.