Käyttöoikeudet

Päivitetty 18.12.2020

Käypä hoito -suosituksia tehdään julkisin varoin. Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien hoidon ja diagnostiikan vaikuttavuudesta. Tavoitteena on laatia ja ylläpitää sekä levittää näyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia ja tukea tällä tavoin terveydenhuollon ammattilaista hoitopäätöstä tehtäessä.

Käypä hoito -suositus on Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin rekisteröity tavaramerkki.

Osittainenkin lainaaminen kaupallisiin tarkoituksiin ilman lupaa on kielletty. Käypä hoito -suosituksista on hyvän tavan mukaisesti lupa ottaa lainauksia ei-kaupallisiin tarkoituksiin niiden edellyttämässä laajuudessa, kuitenkin niin, että lähde on ilmoitettava. Huomioithan kuitenkin, että osa suosituksen yhteydessä julkaistuista kuvista ei ole vapaasti käytettävissä. Kuvien käyttöoikeuksia tulee aina kysyä toimituksesta.

Jos suosituksen yhteydessä halutaan markkinoida tiettyä tuotetta, kaupalliset tiedotteet liitetään suosituksen loppuun. Käypä hoito -logo tai tai suorat lainaukset Käypä hoito -suosituksesta eivät saa näkyä samalla alustalla kaupallisten logojen tai tietyn lääkemerkin kanssa, esimerkiksi esitteessä tai PowerPoint-esityksessä. Lupa logon käyttöön on aina pyydettävä.

Lupa-asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä toimituspäällikkö Raija Sipilään (etunimi.sukunimi@duodecim.fi). Katso myös ohjeet linkittämiseen, viittaamiseen ja uudelleenjulkaisuun.