Käyttöehdot avoimeen lausuntokierrokseen

Päivitetty 29.4.2021

1. Käyttötarkoitus

Duodecimin sivustoille on avattu avoin lausuntokierrosmahdollisuus lausuntojen antamiseen Hyvä käytäntö -suosituksesta ja Käypä hoito -suosituksista Terveysportin kautta.

Tavoitteena on lisätä kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia, suositusten valmistelun ja lausuntomenettelyn läpinäkyvyyttä sekä mahdollistaa laajemman terveydenhuollon ammattilaisten joukon palaute.

2. Lausuntokierrosversiot eivät ole voimassa olevia suosituksia

Lausuntokierrosversiot eivät ole ”virallisia” voimassa olevia -suosituksia, koska niihin tulee lähes aina muutoksia annettujen lausuntojen perusteella. Siksi lausuntokierrosversiot julkaistaan vain PDF-muodossa merkiten ne maininnalla, ettei suosituksia olla vielä hyväksytty. Suosituksen laatinut työryhmä tai Duodecim eivät vastaa mahdollisista epätarkkuuksista tai virheistä lausuntokierrosversioissa.

3. Käyttäjän tunnistautumisvaihtoehdot tai lausuntokierroslinkin löytyminen

Lausuntolomake aukeaa suosituksen nimen perässä olevasta linkistä ilman tunnistautumista. Lausuntolomakkeen alussa lausunnon antajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä, taustayhteisönsä ja sähköpostiosoitteensa. Suositustyöryhmä ei huomioi nimettöminä annettuja lausuntoja.

Osa lausuntokierroksista julkaistaan myös Terveysportissa Lääkärin tietokannoissa. Tällöin käyttöön vaaditaan Lääkärin tietokantojen käyttöoikeus ja sisään kirjaudutaan Duodecim-tunnuksella.

4. Lausuntolomakkeen täyttäminen

Lausuntolomakkeelta löytyvät ohjeet lausunnon antamiseen. Lomakkeen voi täyttää kokonaan tai vain haluamiltaan osin.

5. Lausunnonantajan vastuu

Toisen henkilön tietojen luvaton käyttö on kiellettyä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi yksityishenkilöiden nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. Kirjoittaja vastaa itse niistä mahdollisista seurauksista, joita aiheutuu toisen henkilön henkilö- tai muiden tietojen väärinkäyttämisestä.

Lausunnoilla olevien suositusluonnostiedostojen jakaminen ja julkaiseminen on kielletty. Avointa lausuntokierroslinkkiä voi jakaa edelleen. Lausuntokierroksen jälkeen suositusluonnostiedostot on poistettava omista tallennuspaikoista.

Ongelmatilanteissa pyydämme ottamaan yhteyttä kaypahoito[at]duodecim.fi