Artikkeleita Käypä hoito -suosituksista

Päivitetty 29.3.2019

Suomalaisten hoitosuositusten käyttöönoton tutkimusta tarvitaan lisää
Asko Ahtiluoto, Minna Kaila, Jorma Komulainen, Marjukka Mäkelä ja Raija Sipilä
Duodecim 2017;133(18):1647-54

Implementointia suomeksi
Raija Sipilä, Taina Mäntyranta, Marjukka Mäkelä, Jorma Komulainen ja Minna Kaila
Duodecim 2016;132(9):850-7

Noudatetaanko hoitosuosituksia erikoissairaanhoidossa?
Pekka Karma, Risto Roine, Outi Simonen ja Eija Isolahti
Duodecim 2015;131(16):1467-74

Hoitosuositukset eivät muutu hoitokäytännöiksi itsestään
Raija Sipilä ja Marja-Liisa Lommi
Duodecim 2014;130(8):832-9

Hyvän artikkelin anatomia
Otto Helve, Juha Holopainen, Jussi Merenmies, Jorma Komulainen ja Eeva Pyörälä
Duodecim 2014;130(20):2114-5

Hyvän artikkelin anatomia 2. osa: Tutkimusasetelmat
Otto Helve, Jussi Merenmies, Juha Holopainen, Eeva Pyörälä ja Jorma Komulainen
Duodecim 2014;130(21):2206-7

Hyvän artikkelin anatomia – 3. osa: tilastotiede
Otto Helve, Jorma Komulainen, Eeva Pyörälä, Jussi Merenmies ja Juha Holopainen
Duodecim 2014;130(22):2356-7

Hyvän artikkelin anatomia 4. osa: yleisimmät kompastuskivet
Otto Helve, Eeva Pyörälä, Jorma Komulainen, Juha Holopainen ja Jussi Merenmies
Duodecim 2014;130(22):2358-9

Satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen periaatteita ja sudenkuoppia
Jorma Komulainen, Piia Vuorela ja Antti Malmivaara
Duodecim 2014;130(14):1439-44

Miten arvioin ja hyödynnän havainnoivan tutkimuksen tuottamaa tietoa?
Piia Vuorela, Antti Malmivaara, Jorma Komulainen ja Pekka Jousilahti
Duodecim 2014;130(15):1545-50

Luotettavaa vaikuttavuustietoa järjestelmällisistä katsauksista
Antti Malmivaara ja Jorma Komulainen
Duodecim 2014;130(16):1635-41