Koulutukset

Päivitetty 15.10.2019

Käypä hoito -toimitus järjestää Käypä hoito -suositustyöryhmien jäsenille tarvittaessa koulutusta tutkimusten kriittisessä arvioinnissa ja näytönastekatsauksien laatimisessa.

Duodecimin Oppiportista löydät tutkimustiedon arviointia käsittelevän verkkokurssin Tutkimustieto käyttöön (vaatii Oppiportin käyttöoikeuden).

Aiemmin pidettyjen koulutustilaisuuksien luentoesitykset ja muut mahdolliset materiaalit löytyvät Pidetyt koulutukset -sivulta. Julkaisemme esitykset aina vain luennoitsijan luvalla.

Tulevat koulutukset:

5.2.2020 Kansanterveyttä metsästä -seminaari, Heureka, Vantaa
Järjestäjinä Luonnonvarakeskus, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Tapio Oy