Koulutukset

Päivitetty 25.8.2020

Käypä hoito -toimitus järjestää Käypä hoito -suositustyöryhmien jäsenille tarvittaessa koulutusta tutkimusten kriittisessä arvioinnissa ja näytönastekatsauksien laatimisessa.

Duodecimin Oppiportista löydät tutkimustiedon arviointia käsittelevän verkkokurssin Tutkimustieto käyttöön (vaatii Oppiportin käyttöoikeuden).

Aiemmin pidettyjen koulutustilaisuuksien luentoesitykset ja muut mahdolliset materiaalit löytyvät Pidetyt koulutukset -sivulta. Julkaisemme esitykset aina vain luennoitsijan luvalla.

Tulevat tapahtumat:

11.9.2020: Mitä uutta lasten, nuorten ja aikuisten lihavuudesta – lihavuuden Käypä hoito -suositus käyttöön (webinaari)
Järjestäjinä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Käypä hoito -yksikkö ja Suomen Lihavuustutkijat ry

11.9.2020: Äyräpää Symposiumi (suora verkkolähetys)
Järjestäjinä Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen hammaslääkäriseura Apollonia

Muut Duodecimin järjestämät koulutukset löydät Duodecimin Koulutukset -verkkosivuilta