Koulutukset

Päivitetty 19.3.2020

Käypä hoito -toimitus järjestää Käypä hoito -suositustyöryhmien jäsenille tarvittaessa koulutusta tutkimusten kriittisessä arvioinnissa ja näytönastekatsauksien laatimisessa.

Duodecimin Oppiportista löydät tutkimustiedon arviointia käsittelevän verkkokurssin Tutkimustieto käyttöön (vaatii Oppiportin käyttöoikeuden).

Aiemmin pidettyjen koulutustilaisuuksien luentoesitykset ja muut mahdolliset materiaalit löytyvät Pidetyt koulutukset -sivulta. Julkaisemme esitykset aina vain luennoitsijan luvalla.

Tulevat tapahtumat:

22.4.2020 PERUTTU: Mitä uutta lasten, nuorten ja aikuisten lihavuudesta – lihavuuden Käypä hoito -suositus käyttöön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki

HUOM! THL:n tilaisuudet on peruttu tai muutettu etätapahtumiksi 31.5 saakka. Osallistujille lähetetään tarkempaa tietoa. 

Järjestäjinä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Käypä hoito -yksikkö ja Suomen Lihavuustutkijat ry

11.9.2020 Äyräpää Symposiumi, Finlandia-talo, Helsinki
Järjestäjinä Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen hammaslääkäriseura Apollonia

Muut Duodecimin järjestämät koulutukset löydät Duodecimin verkkosivuilta