God medicinsk praxis-rekommendationerna är oberoende nationella behandlingsrekommendationer som baserar sig på evidensbaserade forskningsresultat

De behandlar viktiga frågor om finländarnas hälsa, hälsovård och förebyggande av sjukdomar.

Läs mer