Kontaktuppgifter

Uppdaterad 29.3.2019

God medicinsk praxis
Finska Läkarföreningen Duodecim
PB 713
Kalevankatu 11 A
FI-00101 HELSINKI
FINLAND

Tel. +358 9 618851 (växel)
E-post: khpalaute (at) duodecim.fi

Personalens e-postadresser har formen förnamn.efternamn@duodecim.fi