Finansiering av översättningar

Uppdaterad 29.3.2019

Finska Läkaresällskapet (FLS) ansvarar för finansiering av översättningen av God medicinsk praxis-patientversioner i allmänhet.

 

Odontologiska Samfundet i Finland ansvarar för finansiering av översättningen av de odontologiska God medicinsk praxis-patientversioner.

 

Suomen Alzheimer-tutkimusseura (Finlands Alzheimer forskningsföreningen) ansvarar för finansieringen av översättningen av God medicinsk praxis-rekommendationen Minnessjukdomar.