Finansiering av översättningar

Uppdaterad 4.5.2020

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ansvarar för finansiering av översättningen av God medicinsk praxis-rekommendationer i allmänhet under åren 2020–2021.

Suomen Alzheimer-tutkimusseura (Finlands Alzheimer forskningsföreningen) ansvarar för finansieringen av översättningen av God medicinsk praxis-rekommendationen Minnessjukdomar.

 

Finska Läkaresällskapet (FLS) ansvarar för finansiering av översättningen av God medicinsk praxis-patientversioner i allmänhet.

 

Odontologiska Samfundet i Finland ansvarar för finansiering av översättningen av de odontologiska God medicinsk praxis-patientversioner.