Perusterveydenhuollon neuvottelukunta

Päivitetty 19.4.2021

Neuvottelukunta seuraa ja kommentoi Käypä hoito -suosituksia perusterveydenhuollon näkökulmasta.

Jäsenet ja sidonnaisuusilmoitukset:

Ilkka Aahos
LL, yleislääketieteen erikoislääkäri
Päätoimi: Terveyskeskuslääkäri, Nurmijärven terveyskeskus / Keusote
Sivutoimet: Päivystävä lääkäri, Terveystalo (päivystystyötä Nurmijärven tk:ssa).
Ulkopuolinen asiantuntija, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö.
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: –
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
Muut sidonnaisuudet: Yleislääkärilehden toimituskunnan jäsen

Eva-Leena Antero-Jalava
Terveydenhoitaja, työterveyshoitajan erikoistumisopinnot, terveystieteiden maisteri (TtM)
Päätoimi: Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, avoterveydenhuolto, kliinisen hoitotyön asiantuntija
Sivutoimet: –
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Tehy, ao202 hallituksen varajäsen 2017-2019
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: Hoitotyön tutkimussäätiö (HOTUS); hoitosuositus työryhmän jäsen 2020-2022, Varsinais-Suomen tulevaisuuden SoTe -keskushankkeet; alatyöryhmän jäsen kolmessa ryhmässä (Asiakasohjaus, Terveyden edistäminen, Lasten- ja nuorten palveluiden kehittäminen)
Muut sidonnaisuudet: yksittäisiä luentopalkkioita; Turunmaan Duodecim ry, Bayer

Annukka Autti
Lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri
Päätoimi: Tk-lääkäri Kuopion kaupunki
Sivutoimet: –
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: –
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
Muut sidonnaisuudet: –

Satu Brinkmann
Lääketieteen lisensiaatti
Päätoimi: Terveyskeskuslääkäri, Heinolan kaupunki
Sivutoimet: Asiantuntijalääkäri, Phhyky 9/2018-2019
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: –
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
Muut sidonnaisuudet: luento- ja konsultti/asiantuntijapalkkiot: AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Duodecim (Oppiportti), HY HUS/PTH-yksikkö, Mediuutiset, Phhyky

Pia Hakio
Päätoimi:
Sivutoimet:
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla:
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa:
Muut sidonnaisuudet:

Tuomas Koskela
Yleislääketieteen erikoislääkäri (2006) LT (2008)
Päätoimi: Tampereen yliopisto, yleislääketieteen professori (tenure track); Kustannus oy Duodecim, lääkäritoimittaja, (vuoteen 2018)
Sivutoimet: PSHP, osa-aikainen ylilääkäri, (1.4.2020 alkaen); Kustannus oy Duodecim, lääkäritoimittaja, (vuoteen 2018); Pihlajalinna oy, yksityislääkäri
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla:European General Practice Research Network (EGPRN), maaedustaja vuodesta 2010; Monisairas potilas – Käypä Hoito -ryhmän pj; Suomen yleislääketieteen yhdistys, varapj (vuoteen 2018); Yleislääkärilehden tieteellisen toimituksen jäsen; Valtakunnallinen terveyden tutkimuksen arviointiryhmä (STM); Perusterveydenhuollon laaturyhmä (THL)
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: Valtakunnallinen terveyden tutkimuksen arviointiryhmä (STM); Perusterveydenhuollon laaturyhmä (THL); Käypä hoidon perusterveydenhuollon neuvottelukunta
Muut sidonnaisuudet: Pihlajalinna oy (osakeomistus)

Marianne Riekki
LL, yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri
Päätoimi: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö, vt. yksikönjohtaja; Oulun yliopisto, ELITE, yliopisto-opettaja
Sivutoimet: ELITE, Oulun yliopisto, yliopisto-opettaja; Mehiläinen Oulu, yleislääketieteen erikoislääkäri; Tmi Medianne, ammatinharjoittaja (lääkäreiden balint-ryhmätyönohjaus)
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Suomen Yleislääkäriyhdistyksen hallituksen jäsen; Suomen Lääkäriliitto, Oulun alueen paikallistoimikunnan hallituksen jäsen; Suomen Lääkäriliitto, Oulun alueen professiovaliokunnan jäsen
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: –
Muut sidonnaisuudet: –

Raija Sipilä
LT, terveydenhuollon erikoislääkäri
Päätoimi: Toimituspäällikkö, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Käypä hoito
Sivutoimet: Terveystalo, yleislääkäri
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: GIN Nordic ohjausryhmän jäsen 2019-; Kela sosiaalilääketieteen neuvottelukunta 2/2019-; Lääkäritietokannat neuvottelukunnan jäsen 2010-
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: Potilaat mukaan Käypä hoito -suositusten laatimiseen -hanke, työnantajalle rahoitus, rahoittajana STEA; PROSHADE, työnantajalle rahoitus, rahoittajana STN
Muut sidonnaisuudet: Lääketeollisuus ry:n rahoittaman tutkimushanke (Realisation of the Current Care Guidelines for diabetes in Finland – A case study of the usability of electronic patient information systems and national registers to support evidence based health care decision making) ohjausryhmän jäsen 11/2012-2018 (ei palkkiota itselle tai työnantajalle)

Ulla Ylläsjärvi
Lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteen erikoislääkäri
Päätoimi: Johtava lääkäri, Kolarin kunta
Sivutoimet: (kunta myy puolet työajastani Tulevaisuuden Sote -hankkeelle, ei ole varsinainen sivutoimi)
Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: –
Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: TulSote hankkeen asiantuntijalääkäri (50 % työajalla)
Muut sidonnaisuudet:-