Ehdota uutta suositusta

Päivitetty 19.5.2021

Duodecimin verkostovaliokunnalle voi tehdä ehdotuksia uusista Käypä hoito -suosituksista. Ehdotuksia käsitellään kahdesti vuodessa: keväällä maalis-huhtikuussa ja syksyllä syys-lokakuussa.

Ehdotukset pyydetään tekemään vapaamuotoisina, kirjallisina hakemuksina. Ehdottajatahon tulee täyttää PRIO-arviointilomake (Lataa Excel-tiedosto), joka liitetään hakemukseen. Hakemuskirjeessä tulee perustella sekä suosituksen tarpeellisuus että PRIO-arviointilomakkeeseen annetut pisteet. Huolellinen lukuihin perustuva selvitys lisää suositusaiheen läpimenon mahdollisuutta.

PRIO-arviointilomakkeen täyttöohje:

  1. Tallenna Excel-lomake omalle koneellesi (napsauta hiiren oikealla näppäimellä ja valitse tallenna nimellä).
  2. Arvioi jokainen otsikkotason osa-alue. Alakohdat sisältyvät otsikon pistemäärään. Enimmäispisteet näkyvät vieressä.
  3. Ilmoita kunkin osa-alueen pisteet ruudussa.
  4. Laske pisteet yhteen.

Hakemuskirje ja PRIO-arviointilomake pyydetään palauttamaan Käypä hoito -toimistoon Mari Honkaselle osoitteella etunimi.sukunimi@duodecim.fi. Päätöksestä ilmoitetaan ehdottajataholle käsittelyn jälkeen.

Ehdota uutta Vältä viisaasti -suositusta

Käypä hoito -toimitus ottaa vastaan ehdotuksia uusista Vältä viisaasti -suosituksista. Voit ehdottaa suositusta aihe-ehdotuslomakkeella.

Käsiteltyämme ehdotuksen otamme yhteyttä yhteyshenkilöön sähköpostilla.

Ehdota aihetta -verkkopalvelu

Ehdota aihetta -palvelun avulla voit tehdä ehdotuksen hoitosuosituksen, hoitotyön suosituksen tai terveydenhuollon menetelmäarvion laatimiseksi. Keskitetyn palvelun tavoitteena on yksinkertaistaa ja helpottaa aihe-ehdotuksen tekemistä.

Palvelun tarjoavat yhteistyössä Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus, Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko ja Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Käypä hoito -toimitus.

Siirry palveluun >>