Vaikuttavaa kuntoutusta kehdosta keinutuoliin – miten elämän eri vaiheissa 29.1.2015

KOULUTUKSET 29.01.2015

Aika: Torstai 29.1.2015 klo 9.00–16.00
Tavoitteet:
– Esitellä vaikuttavia kuntoutuksen menetelmiä eri elämänvaiheissa
– Edistää oikea-aikaisen ja oikein kohdistuvan kuntoutuksen toteutusta hoitoketjussa
– Edistää näyttöön perustuvaa kuntoutuksen arviointia Suomessa

Seminaarin esitykset PDF-muodossa:

ADHD:n Käypä hoito -suositus (Lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi, ESSHP)
Toimivat ADHD:n kuntoutuskäytännöt (Lastenpsykiatrian apulaisylilääkäri Leena Pihlakoski, TAYS)
Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta (Erikoispuheterapeutti, Leena Ervast, Neural Oy)
Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet (Dosentti Heikki Arola, Terveystalo)
Olkapään jännevaivat (Dosentti Esa-Pekka Takala, TTL)
Muistisairaudet (Psykiatrian, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Ulla-Marja Louhija, HYKS)
Muistisairaan hoitomallia etsimässä (Yleislääketieteen erikoislääkäri, Ari Rosenvall, Mehiläinen Ympyrätalo)
Kotona vai missä? (Tutkimusprofessori Harriet Finne-Soveri, THL)
Seminaarin yhteenveto (Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko, Kela)

Erikoistumispisteet:

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on hyväksynyt koulutustilaisuuden teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraavasti:
Päätös: HY14/348
Alat (tuntimäärä): Fysiatria (6), Käsikirurgia (1), Lastenneurologia (3), Lastenpsykiatria (6), Neurologia (6), Nuorisopsykiatria (3), Reumatologia (2), Sisätaudit (2), Terveydenhuolto (6), Työterveyshuolto (6), Yleislääketiede (6), Sisätaudit/runkokoulutus (2), Hallinnollinen koulutus kaikille aloille (6)

Lääkäriliiton erityispätevyys: Kuntoutus (6)