Kohdunpoiston vaikutus munasarjojen toimintaan

Näytönastekatsaukset
28.10.2009
Ritva Hurskainen

Näytön aste = C

Kohdunpoisto saattaa aikaistaa vaihdevuosioireita.

Suomalainen satunnaistettu tutkimus «Halmesmäki K, Hurskainen R, Tiitinen A ym. A randomized controlled trial of hysterectomy or levonorgestrel-releasing intrauterine system in the treatment of menorrhagia-effect on FSH levels and menopa»1 vuosilta 1994–97. Tutkimukseen osallistui 236 naista, jotka randomisoitiin LNG-IUS-ryhmään 119 ja kohdunpoistoryhmään 117. Keskeyttäneitä 8. Tutkimukseen otettiin runsaista kuukautisvuodoista kärsiviä naisia, joilla kohdunpoiston kriteerit täyttyivät, ikä 35–49 vuotta, säännöllinen runsas kuukautisvuoto lähettämisen syynä eikä suunnitelmissa ollut munasarjojen poistoa. Poissulkukriteereinä olivat submukoottiset tai paineoireita aiheuttavat myoomat, endometriumpolyypit, maligniteetit, ovariokystat yli 5 cm, kohdun tai ovarioiden patologia. Seurannat olivat 6 ja 12 kuukautta hoidosta. Päätulokset: 6 kuukauden kuluttua hysterektomiaryhmässä FSH nousi 8.4 IU/ml:sta 9.2 IU/ml:iin ja13.8 IU/ml:iin 12 kuukauden kuluttua. Vastaavat luvut olivat kierukkaryhmässä 8.7 IU/ml:stä 8.4 IU/ml:iin ja 9.2 IU/ml:iin LNG-IUS-ryhmässä. Kohdunpoiston jälkeen plasman FSH-tasot ilmeisesti nousevat normaalia enemmän tai vaihdevuosioireet ilmaantuvat normaalia aiemmin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Runsaat kuukautisvuodot 1

Kirjallisuutta

  1. Halmesmäki K, Hurskainen R, Tiitinen A ym. A randomized controlled trial of hysterectomy or levonorgestrel-releasing intrauterine system in the treatment of menorrhagia-effect on FSH levels and menopausal symptoms. Hum Reprod 2004;19:378-82 «PMID: 14747185»PubMed