Pistossiedätyshoidon haittavaikutukset

Näytönastekatsaukset
27.10.2011
Erkka Valovirta

Näytön aste = B

Useimmilla siedätyshoitopotilailla ei ole haittavaikutuksia pistossiedätyshoidon nostovaiheen aikana, mutta eri allergeenien välillä on jonkin verran eroja

Tanskalaisessa prospektiivisessä pistossiedätyshoidon sivuvaikutustutkimuksessa «Winther L, Arnved J, Malling HJ ym. Side-effects of allergen-specific immunotherapy: a prospective multi-centre study. Clin Exp Allergy 2006;36:254-60 »1 seurattiin 3 vuoden ajan Kööpenhaminassa neljän siedätyshoitopaikan haittavaikutuksia 1 038:lla potilaalla jotka saivat yhteensä 23 047 pistosta. Useimmilla potilailla ei ollut haittavaikutuksia nostovaiheen aikana. Eri allergeenien välillä oli eroja: timotei aiheutti haittavaikutuksia 30 %:lla nostovaiheen aikana kissa 26 %:lla, hpp 19 %:lla, koivu 18 %:lla ja ampiainen 11 %:lla. 78% reaktioista oli EAACI:n luokituksen mukaan 2. astetta eli lieviä. Loput olivat 3. astetta eli kohtalaisia. 4. astetta eli anafylaksiaa ei ollut lainkaan.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Siedätyshoito 1

Kirjallisuutta

  1. Winther L, Arnved J, Malling HJ ym. Side-effects of allergen-specific immunotherapy: a prospective multi-centre study. Clin Exp Allergy 2006;36:254-60 «PMID: 16499635»PubMed